Timbersaw

Närkamp - Bombare - Tålig - Smitare

Överblick

23 + 2.70
16 + 1.60
24 + 3.20
26 - 30
290
1.24

Whirling Death

Timbersaw virvlar extremt vassa skär som skadar fiender och förstör träd i ett område omkring honom. En träffad fiendehjälte förlorar en del av sin primära attribut under en kort tid. Whirling Death gör extra skada per träd som huggs ner i processen.


Timber Chain

Timbersaw avfyrar en kedja som förankrar sig med det första träden den träffar och drar honom mot det. Fiender i vägen tar skada.


Reactive Armor

Varje gång Timbersaw blir attackerad får han ökad hälsoregeneration och skydd.


Second Chakram

Avfyrar ett sekundärt sågblad mot den inriktade platsen där den kommer att spinna på plats, vilket gör skada inom dess områdeseffekt. Den saktar även ned fiender fångade i sågbladet för varje 5 % hälsa de saknar. Klingan gör skada och hugger ned träd i dess väg när den avfyras och dras tillbaka. Så länge den är aktiv drar förmågan mana, och du förlorar förmågan att attackera.


Flamethrower

Releases a 275 width flame that extends 400 range in the direction you are facing. Applies a debuff that deals 90 damage per second and slows by 20%. Lasts 7 seconds. Debuff lingers for 3 seconds.


Chakram

Avfyrar ditt primära sågblad mot den inriktade platsen där det kommer att spinna på plats, vilket utdelar skada i dess område. Sågbladet saktar även ned fiender för varje 5 % HP de saknar. Sågbladet utdelar skada och hugger ned träd i dess väg när det avfyras och dras tillbaka. Så länge sågbladet är aktivt kostar förmågan mana, och du förlorar förmågan att attackera.Biografi

Rizzrack kunde fortfarande höra skriken i sitt huvud. Han arbetade frenetiskt, vred på skiftnycklar, borrade skruvar, byggde och sned och smed. Sömn undgick honom; han bara fortsatte bygga. Månader hade gått sedan han stängde in sig i sin farbrors verkstad, och hans frälsning var nästan färdig. Han kliade sig på ryggen och ögonen slöts. Han såg en bädd av blommor som flöt på de lugna vågorna i Augurybukten, innan den exploderade till ett pollenmoln som tystade liv då det övertog deras lungor. Han vaknade. I timmar fylldes verkstaden av det rytmiska ljudet från en brynsten när han vässade en uppsättning massiva klingor. Bilder av slingrande rankor som ströp grannar och omslöt hem. Översvämningen i Augurybukten var ingenting i jämförelse med de våldsamma fasor som vattnen lämnade för att ta rot bortom stadsmurarna. Men sågdräkten skulle göra honom stark och säker tänkte han, och tillåta honom en strimla hopp innan hans fruktans fulla makt krashade in i hans tynande sinne. Grenar och bark och blod. När staden föll, flydde Rizzrack från träden som vandrade, slogs, och dödade. Träd hade krossat portarna och svärmat in i staden. Träd hade krossat, bankat och trampat på det sista som Augurybukten kunnat kallat till försvar, och förföljt de få överlevande flyktingarna. I tystnad drog Rizzrack fram den tjocka kedjan från dräktens arm, hans händer skakade när han inspekterade varje länk och förde ett darrande finger längs klon som satt fast i dess ände. Sågdräkten var redo. Med skakande hand tände han igång den bladförsedda maskinen. Fruktan drev honom, fruktan om vad som väntade honom och vad han skulle få möta för att få något hopp om att lugna sitt sinne. När sågdräkten skälvde och kom till liv visste han att han måste bemöta sin fruktan, och han visste att han inte skulle gilla det ett dugg.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,445
1,457
606
Hälsa
1,401
790
299
Mana
147-151
95-99
50-54
Skada
9
4
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Whirling Death

Timbersaw virvlar extremt vassa skär som skadar fiender och förstör träd i ett område omkring honom. En träffad fiendehjälte förlorar en del av sin primära attribut under en kort tid. Whirling Death gör extra skada per träd som huggs ner i processen.

Manakostnad Manakostnad: 80
Cooldown Cooldown: 6


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Ren
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 325
SKADA: 80 / 120 / 160 / 200
BONUSSKADA PER TRÄD: 12 / 18 / 24 / 30
VARAKTIGHET FÖR ATTRIBUTFÖRLUST: 14

I fallet om Rizzrack skulle bli omringad av rankorna och växterna från sina mardrömmar, har han ett prompt motorsågsförsvar.

Timber Chain

Timbersaw avfyrar en kedja som förankrar sig med det första träden den träffar och drar honom mot det. Fiender i vägen tar skada.

Manakostnad Manakostnad: 60/70/80/90
Cooldown Cooldown: 4


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Ren
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 225 / 225 / 225 / 225
HASTIGHET: 1900 / 2200 / 2500 / 2800
SKADA: 100 / 140 / 180 / 220

Man vet aldrig när man kan behöva fly från illvilliga plantor.

Reactive Armor

Varje gång Timbersaw blir attackerad får han ökad hälsoregeneration och skydd.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
EXTRA SKYDD: 0.9 / 1 / 1.1 / 1.2
BONUS - HÄLSOREGENERATION: 1 / 1.1 / 1.2 / 1.3
STACKVARAKTIGHET: 10 / 13 / 16 / 19

Sågdräkten är gjord för att reagera på minsta beröring med att stärka försvaren.

Second Chakram

Avfyrar ett sekundärt sågblad mot den inriktade platsen där den kommer att spinna på plats, vilket gör skada inom dess områdeseffekt. Den saktar även ned fiender fångade i sågbladet för varje 5 % hälsa de saknar. Klingan gör skada och hugger ned träd i dess väg när den avfyras och dras tillbaka. Så länge den är aktiv drar förmågan mana, och du förlorar förmågan att attackera.

Manakostnad Manakostnad: 80/140/200
Cooldown Cooldown: 8


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Ren
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0

Hugg hugg hugg hugg hugg hugg hugg hugg hugg!

Flamethrower

Releases a 275 width flame that extends 400 range in the direction you are facing. Applies a debuff that deals 90 damage per second and slows by 20%. Lasts 7 seconds. Debuff lingers for 3 seconds.

Manakostnad Manakostnad: 100
Cooldown Cooldown: 15


FÖRMÅGA: Inget mål
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
DAMAGE PER SECOND: 90
DURATION: 7

Chakram

Avfyrar ditt primära sågblad mot den inriktade platsen där det kommer att spinna på plats, vilket utdelar skada i dess område. Sågbladet saktar även ned fiender för varje 5 % HP de saknar. Sågbladet utdelar skada och hugger ned träd i dess väg när det avfyras och dras tillbaka. Så länge sågbladet är aktivt kostar förmågan mana, och du förlorar förmågan att attackera.

Manakostnad Manakostnad: 80/140/200
Cooldown Cooldown: 8


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Ren
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 200
PASSERINGSSKADA: 100 / 140 / 180
SKADA PER SEKUND: 50 / 75 / 100
SAKTAR NED: 5%
MANA PER SEKUND: 16 / 23 / 30

Det ultimata inom anti-växtvapen.