Wraith King

Närkamp - Bärande - Understöd - Tålig - Disabler - Initierare

Överblick

18 + 1.60
18 + 1.70
22 + 3.00
40 - 42
315
1.52

Wraithfire Blast

Wraith King bränner en fiendeenhet med spöklik eld, vilket åsamkar skada och bedövar, och som sedan åsamkar skada över tid och saktar ned målet.


Vampiric Aura

Allierade närstridsenheter i närheten gör bonusskada och återställer HP baserat på skadan de gör när de attackerar fiendeenheter. Livstjälandet har större effekt på dig. Påverkar inte allierade creeps.


Mortal Strike

Wraith King passively gains a chance to deal bonus damage on an attack. Every two kills on an enemy unit adds a skeleton charge. Skeletons respawn once when killed.


Reincarnation

Wraith Kings återfår sin form efter sin död, vilket låter honom återupplivas när han dödas i strid. Vid sin död saktas fiender ned inom en radie på 900.Biografi

I otaliga år har kung Ostarion byggt ett kungarike av sina fienders kvarlevor. Det var ett besatthetens ärende, gjort för att fördriva de långa evigheterna för en monarki som verkade vara förutbestämd att aldrig ta slut. Han trodde att så länge han byggde upp tornen för sitt palats, så kunde han inte dö. Men till slut så insåg han att han hade vilseletts... ben i sig kan förstöras. Han var mycket misstrogen till kött, och sökte därför efter ett mer permanent sätt att förlänga sitt styre, och siktade till sist in sig på vålnadsenergi, en form av ren ande som avges från vissa mörka själar vid döden. Om han genomsyrade sig själv med vålnadsessens, så skulle han kunna skapa en kropp lika lysande och evig som hans ego. Vid det tusenåriga solståndet som är känt som Vålnadsnatten, så överlämnade han sig till en omvandlingsrit och tvingade sina undersåtar att skörda tillräckligt med själar för att driva hans ambition för odödlighet. Ingen vet hur många av hans kämpar som dog, för den enda överlevaren som spelade roll var Vålnadskungen som steg upp med solen på följande morgon. Nu spenderar han sällan tid på sin glödande tron - han stegar ut med draget svärd, och kräver en trohetsed som går långt bortom döden.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,316
1,366
568
Hälsa
993
525
234
Mana
154-156
104-106
62-64
Skada
10
5
2
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
N/A
Projektilhastighet

Förmågor

Wraithfire Blast

Wraith King bränner en fiendeenhet med spöklik eld, vilket åsamkar skada och bedövar, och som sedan åsamkar skada över tid och saktar ned målet.

Manakostnad Manakostnad: 95/110/125/140
Cooldown Cooldown: 14/12/10/8


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 70 / 80 / 90 / 100
BEDÖVNINGSTID: 1.1 / 1.4 / 1.7 / 2
SAKTAR NED: 20%

Ostarion kallar på sina fördömda ättlingar och förgör sina motståndare.

Vampiric Aura

Allierade närstridsenheter i närheten gör bonusskada och återställer HP baserat på skadan de gör när de attackerar fiendeenheter. Livstjälandet har större effekt på dig. Påverkar inte allierade creeps.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv, Aura
PÅVERKAR: Allierade
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0

Wraith Kings svärd tömmer sina fienders essens för att livnära sin aura.

Mortal Strike

Wraith King passively gains a chance to deal bonus damage on an attack. Every two kills on an enemy unit adds a skeleton charge. Skeletons respawn once when killed.

Manakostnad Manakostnad: 50/60/70/80
Cooldown Cooldown: 50


FÖRMÅGA: Inget mål
PÅVERKAR: Fiendehjältar
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
KRITISK SKADA: 300%
CHANS FÖR KRITISK TRÄFF: 9% / 11% / 13% / 15%
SKELETT - VARAKTIGHET: 60

Ett slag för att krossa en fiende.

Reincarnation

Wraith Kings återfår sin form efter sin död, vilket låter honom återupplivas när han dödas i strid. Vid sin död saktas fiender ned inom en radie på 900.

Manakostnad Manakostnad: 160
Cooldown Cooldown: 200/120/40


FÖRMÅGA: Passiv
PÅVERKAR: Allierade hjältar
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
REINKARNATIONSTID: 3 / 3 / 3
SAKTAR NED: 75%
ATTACK SPEED SLOW: 75
SAKTAR NED I: 5

Wraith Kings sammansvurna undrar varför han aldrig förblir död.