Slark

Na blízko - Carry - Escape - Disableři - Nukeři

Přehled

16 + 1.70
21 + 1.70
21 + 1.90
32 - 40
300
2.94

Dark Pact

Slark po krátké prodlevě obětuje trochu svého zdraví, čímž se očistí od většiny debuffů a udělí poškození sám sobě i všem nepřátelským jednotkám kolem sebe. Slark však utrží pouze 50% poškození. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO


Pounce

Slark skočí kupředu a chytí prvního hrdinu, kterého se dotkne. Ten je následně přivázán ke Slarkovi a může se od Slarkova místa dopadu vzdálit pouze na určitou omezenou vzdálenost.


Essence Shift

Slarkovy útoky ubírají životní esenci jeho nepřátel vysáváním jejich atributů, které jsou poté přeměněny na bonus k obratnosti. Pokud Slark zabije ovlivněného hrdinu (nebo se nachází poblíž ve chvíli, kdy je zabit), permanentně mu ukradne 1 bod obratnosti.


Shadow Dance

Slark se skryje v oblaku stínů, čímž se stane imunním vůči detekci. Útočení a používání kouzel a předmětů Slarka neodhalí. Zatímco je neviditelný, získává Slark pasivní bonus k rychlosti pohybu a regeneraci zdraví.Příběh

Temný útes, podmořské vězení málo známé obyvatelům souše, je místo, kam jsou za své činy posíláni nejhorší z podmořských vyvrhelů. Je to ohromná pevnost plná vražedných Slithereenů, proradných Temných ze samotného dna a sociopatických Meranthů. V tomto labyrintu střeženém úhoři a chráněném obřími sasankami přežívají jen ti nejpodlejší. Poté, co byl v Temném útesu uvězněn za neznámý zločin, strávil Slark polovinu svého života bez příbuzných, špetky laskavosti a možnosti komukoli důvěřovat. Pouze jeho bezohlednost, kradmý pohyb a ponechání svých plánů pouze pro sebe ho udržely naživu. Když nechvalně známý Tucet z Temného útesu plánoval svůj nešťastný útěk, uchovával své plány v naprosté tajnosti a zabíjel každého, kdo by byl schopný si vše spojit dohromady – Slark však naštěstí odhalil jejich plán a udělal v něm místo i pro sebe. Deset z Tuctu zemřelo při pokusu o útěk a zbylí dva byli chyceni a odvlečeni zpět do Temného útesu, kde byli následně popraveni pro pobavení ostatních vězňů. Avšak Slark, třináctý z tuctu, využil rozruchu jako svého krytí a vytratil se. Nyní nenápadný obyvatel masožravých mangrovových křovisek obepínajících jižní výběžek Pobřeží stínů stále zůstává jediným, komu se kdy podařilo utéct z Temného útesu.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,795
1,054
549
Zdraví
998
517
208
Mana
114-122
77-85
53-61
Poškození
11
6
3
Brnění
 
1800 / 1800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
N/A
Rychlost střely

Schopnosti

Dark Pact

Slark po krátké prodlevě obětuje trochu svého zdraví, čímž se očistí od většiny debuffů a udělí poškození sám sobě i všem nepřátelským jednotkám kolem sebe. Slark však utrží pouze 50% poškození. SILNÉ ODSTRAŇUJÍCÍ KOUZLO

Spotřeba many Spotřeba many: 60
Cooldown Cooldown: 9/8/7/6


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
PRODLEVA: 1.5
ROZSAH: 325

Aby si zachránili život, jsou Slithereeni schopni si v případě kritického zranění nechat rychle narůst chybějící končetiny.

Pounce

Slark skočí kupředu a chytí prvního hrdinu, kterého se dotkne. Ten je následně přivázán ke Slarkovi a může se od Slarkova místa dopadu vzdálit pouze na určitou omezenou vzdálenost.

Spotřeba many Spotřeba many: 75/75/75/75
Cooldown Cooldown: 20/16/12/8


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
VZDÁLENOST: 700
DOSAH PŘIVÁZÁNÍ: 400

Čas strávený v Temném útesu učinil ze Slarka nebezpečného zabijáka; agresivního a nebojácného.

Essence Shift

Slarkovy útoky ubírají životní esenci jeho nepřátel vysáváním jejich atributů, které jsou poté přeměněny na bonus k obratnosti. Pokud Slark zabije ovlivněného hrdinu (nebo se nachází poblíž ve chvíli, kdy je zabit), permanentně mu ukradne 1 bod obratnosti.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ZÍSKANÁ OBRATNOST: 3
ZTRÁTA VŠECH ATRIBUTŮ: 1

S každým zásahem protivníka se zlepšuje Slarkova znalost jeho slabin.

Shadow Dance

Slark se skryje v oblaku stínů, čímž se stane imunním vůči detekci. Útočení a používání kouzel a předmětů Slarka neodhalí. Zatímco je neviditelný, získává Slark pasivní bonus k rychlosti pohybu a regeneraci zdraví.

Spotřeba many Spotřeba many: 120/120/120
Cooldown Cooldown: 80/70/60


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 20% / 35% / 50%
ZDRAVÍ ZÍSKANÉ ZA SEKUNDU: 5% / 6% / 7%

Třináctý z tuctu je kluzkým nepřítelem.