Sniper

Na dálku - Carry - Nukeři

Přehled

15 + 2.60
21 + 3.40
19 + 1.70
19 - 25
285
1.94

Shrapnel

Spotřebuje jedno nabití a vystřelí mračno šrapnelů, které zaplaví cílovou oblast vybuchujícími broky. Nepřátelé jsou vystaveni poškození a jsou zpomaleni. Zasažená oblast je odhalena. Jedno nabití se obnoví vždy po %abilitychargerestoretime% sekundách.


Headshot

Zvýší Sniperovu přesnost, jenž díky tomu získá šanci udělit vyšší poškození a na okamžik odhodit zasažené nepřátele.


Take Aim

Zvyšuje dosah Sniperovy pušky. Lze aktivovat pro zdvojnásobení dosahu jednoho následujícího útoku. Cooldown začne běžet po použití tohoto útoku.


Assassinate

Sniper zaměří nepřátelskou jednotku a po krátké prodlevě vystřelí devastující ránu, která udělí poškození na velkou vzdálenost a nakrátko cíl omráčí.Příběh

Kardel Sharpeye se narodil hluboko v horských údolích Knollenu, kde už od dob, které nikdo nepamatuje, přežívali lidé lovením podivných skalních příšer, které se usadily na útesech nad vesnicí. Z dálky je stříleli a poté ze země sbírali jejich pozůstatky. Sharpeye patřil mezi nejlepší lovce, pro které byla puška skoro jako další končetina a výstřel byl stejně přirozený jako dotek. V den svého předvolání, kdy měl konečně získat své právoplatné místo ve vesnici, měl Sharpeye podstoupit pradávnou zkoušku. Jedinou střelou musel sestřelit jednu z bestií dolů z útesu. Minout znamenalo přijít o čest. Celá vesnice tam stála a sledovala ho. Sharpeye vystřelil a zvíře padlo. Dav se začal radovat. Jakmile však byly sebrány pozůstatky, celá vesnice ztichla, neboť stařešinové zjistili, že kulka proletěla příšeře skrze prostřední oko a zůstala uvíznutá v sevřené čelisti. Toto špatné znamení bylo součástí temného proroctví, které předpovídalo střelci, který výstřel provedl, velkou sílu, ale bohužel i vyhnanství. Sniper Sharpeye tak musel kvůli vlastním dovednostem odejít od svého lidu. Vrátit se může až tehdy, kdy dokončí proroctví tím, že se na bojišti stane legendou.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,666
963
511
Zdraví
1,266
668
195
Mana
142-148
88-94
40-46
Poškození
16
9
2
Brnění
 
1800 / 1400
Rozsah vidění
550
Dosah útoku
3000
Rychlost střely

Schopnosti

Shrapnel

Spotřebuje jedno nabití a vystřelí mračno šrapnelů, které zaplaví cílovou oblast vybuchujícími broky. Nepřátelé jsou vystaveni poškození a jsou zpomaleni. Zasažená oblast je odhalena. Jedno nabití se obnoví vždy po %abilitychargerestoretime% sekundách.

Spotřeba many Spotřeba many: 50


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 450
TRVÁNÍ: 10

Kardelova modulární puška dokáže střílet také zápalné náboje, které přijdou vhod při útoku na nedostupná místa.

Headshot

Zvýší Sniperovu přesnost, jenž díky tomu získá šanci udělit vyšší poškození a na okamžik odhodit zasažené nepřátele.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
TYP POŠKOZENÍ: Fyzické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 20 / 50 / 80 / 110
ŠANCE: 40%

Zkušenosti a nacvičená přesná střelba na skalní příšery se hodí i pro odstřelování nepřátelských bojovníků.

Take Aim

Zvyšuje dosah Sniperovy pušky. Lze aktivovat pro zdvojnásobení dosahu jednoho následujícího útoku. Cooldown začne běžet po použití tohoto útoku.

Spotřeba many Spotřeba many: 30
Cooldown Cooldown: 9/8/7/6


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

Kardel se snaží být vždy co nejdále od jakékoli potenciální újmy. Ne že by to však nějak ovlivňovalo jeho bezchybnou mušku.

Assassinate

Sniper zaměří nepřátelskou jednotku a po krátké prodlevě vystřelí devastující ránu, která udělí poškození na velkou vzdálenost a nakrátko cíl omráčí.

Spotřeba many Spotřeba many: 175/225/275
Cooldown Cooldown: 20/15/10


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 320 / 485 / 650

Aby Kardel naplnil proroctví a vrátil se do svého rodného města, musí provést výstřel tak dokonalý jako v den svého pradávného testu.