Spectre

Na blízko - Carry - Odolní - Escape

Přehled

16 + 1.90
23 + 2.10
23 + 2.50
23 - 27
290
3.22

Spectral Dagger

Spectre vrhne dýku, která za sebou zanechává temnou stopu udělující poškození a zpomalující nepřátele, kteří na ni vstoupí. Jednotka zasažená dýkou za sebou stopu dále šíří. Spectre se může chůzí po stopě dostat na jinak nedostupná místa na mapě.


Desolate

Pokud Spectre zaútočí na nepřítele, který v okolí do 500 jednotek kolem sebe nemá žádného spojence, je k jejím útokům přidáno bonusové poškození. Také na 5 sekund redukuje dohled nepřítele.


Dispersion

Poškození utržené Spectre se odrazí na její nepřátele a ona tak zůstane netknutá. Účinek se snižuje se vzdáleností.


Haunt

Vytvoří přízračné mstitele, kteří po chvíli zaútočí na všechny nepřátelské hrdiny. Kdykoli během trvání kouzla může Spectre použít schopnost Reality, aby zaujala místo vybraného přízraku. Přízraky jsou neovladatelné, dostávají zvýšené poškození a způsobují nižší poškození než samotná Spectre. Pohybují se základní rychlostí 400 bodů a ignorují překážky v terénu.Příběh

Stejně jako vyšší úrovně energie hledají cestu k nižším energiím, Spectre známá jako Mercurial je bytost intenzivní a násilné energie, kterou neodolatelně přitahují výjevy svárů probíhajících ve fyzickém světě. Zatímco její běžný spektrální stav překonává smyslová omezení, pokaždé když se fyzicky projeví, je zasažena ztrátou sebe sama – nikoli však účelu. Při boji se její identita roztříští a znovu přeskupí, načež si začne uvědomovat, že je Mercurial a všechny ostatní přízraky jsou pouze stíny jí, jediné pravé Spectre. Soustředění poté uvědomění následuje v boji o přežití – do popředí se znovu prodere její pravá mysl a zde zůstane až do vítězství či porážky, kdy překročí hmotu a obnoví se zpět v nehynoucí podobě Spectre.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,107
1,252
587
Zdraví
1,061
554
208
Mana
116-120
75-79
46-50
Poškození
13
7
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
900
Rychlost střely

Schopnosti

Spectral Dagger

Spectre vrhne dýku, která za sebou zanechává temnou stopu udělující poškození a zpomalující nepřátele, kteří na ni vstoupí. Jednotka zasažená dýkou za sebou stopu dále šíří. Spectre se může chůzí po stopě dostat na jinak nedostupná místa na mapě.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/120/140/160
Cooldown Cooldown: 16


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka, Cílový bod
PŮSOBÍ NA: Nepřátelští hrdinové
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POŠKOZENÍ: 90 / 140 / 190 / 240
TRVÁNÍ: 7 / 7 / 7 / 7

Mercurialina dýka zastiňuje fyzickou rovinu – stav, který smrtelníky zraňuje, ale spektry v něm vzkvétají.

Desolate

Pokud Spectre zaútočí na nepřítele, který v okolí do 500 jednotek kolem sebe nemá žádného spojence, je k jejím útokům přidáno bonusové poškození. Také na 5 sekund redukuje dohled nepřítele.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
TYP POŠKOZENÍ: Neredukované
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 500
REDUKCE DOHLEDU: 40% / 50% / 60% / 70%

Častokrát se bojovníci ocitají sami s vizí Mercurial – osudnou je otázka, zdali jde o skutečnou spektru.

Dispersion

Poškození utržené Spectre se odrazí na její nepřátele a ona tak zůstane netknutá. Účinek se snižuje se vzdáleností.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
MIN. DOSAH: 300 / 300 / 300 / 300
MAX. DOSAH: 700

Před nepřáteli Mercurial leží nelehký úkol – zabít stín pomocí mečů a magie.

Haunt

Vytvoří přízračné mstitele, kteří po chvíli zaútočí na všechny nepřátelské hrdiny. Kdykoli během trvání kouzla může Spectre použít schopnost Reality, aby zaujala místo vybraného přízraku. Přízraky jsou neovladatelné, dostávají zvýšené poškození a způsobují nižší poškození než samotná Spectre. Pohybují se základní rychlostí 400 bodů a ignorují překážky v terénu.

Spotřeba many Spotřeba many: 150/200/250
Cooldown Cooldown: 180/150/120


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ PŘÍZRAKU: 5 / 6 / 7
POŠKOZENÍ UTRŽENÉ PŘÍZRAKEM: 200% / 200% / 200%

Při vyvrcholení boje se Mercurialin tělesný projev rozpadne a temné úlomky začnou pronásledovat ty, kteří stále ještě lpí na životě.