Storm Spirit

Na dálku - Carry - Escape - Nukeři - Iniciátoři - Disableři

Přehled

23 + 3.90
22 + 1.70
21 + 2.00
26 - 36
285
5.08

Static Remnant

Vytvoří výbušně nabitý obraz Storm Spirita, který na bojišti zůstane po %abilityduration% sekund, a který exploduje a udělí poškození, pokud se k němu přiblíží nepřátelská jednotka.


Electric Vortex

Vyvolá elektrický vír, který začne přitahovat zacílenou nepřátelskou jednotku směrem ke Storm Spiritovi.


Overload

Použitím jakéhokoli kouzla vznikne elektrický náboj, který se uvolní při dalším Storm Spiritově útoku. Tento útok zpomalí a udělí poškození nejen primárnímu cíli, ale i nepřátelům poblíž.


Ball Lightning

Storm Spirit se nabije elektřinou a pak rychle prolétne bojištěm, a to dokud nedorazí do určeného cíle nebo nevyčerpá všechnu svou manu. Spotřeba many za aktivování je 30+8% jeho celkové many a spotřeba za každých 100 uražených jednotek vzdálenosti je 10+0,75% celkové many. Udělené poškození je zvyšováno za každých 100 jednotek uražené vzdálenosti.Příběh

O Storm Spiritovi by se dalo říci, že je silou přírody, jelikož jde doslova o vítr a počasí uvězněné v lidské podobě. Ale jaké to bouřlivé, veselé a nezkrotné podobě! Storm Spirit vnáší do každého okamžiku energii stejně jako rozverný příbuzný, kterého každý máme! Ale nebylo tomu tak vždy a jeho stvoření provázela velká tragédie. Před mnoha generacemi kvůli suchu a hladomoru umírali na planinách za Horami nářku spousty tamních obyvatel. Prostý elementarista jménem Thunderkeg se proto rozhodl použít zakázané kouzlo, aby vyvolal ducha bouře a požádal jej o déšť. Rozzuřený smrtelníkovou smělostí se však duch známý jako Raijin rozhodl celou zemi zpustošit nezměrnými větry a povodněmi. Thunderkeg se této nadpozemské bytosti nemohl ani zdaleka rovnat. Alespoň dokud na sebe neseslal sebevražedné kouzlo, jímž Raijina uvěznil ve svém těle a spojil jejich osudy v jeden. Thunderkegův bezbřehý smysl pro humor tak splynul s Raijinovou enormní mocí a zrodil se veselý Raijin Thunderkeg, nadpozemská bytost, která nyní světem putuje ve fyzické podobě.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
1,841
1,081
549
Zdraví
1,776
1,009
299
Mana
163-173
104-114
49-59
Poškození
14
8
5
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
480
Dosah útoku
1100
Rychlost střely

Schopnosti

Static Remnant

Vytvoří výbušně nabitý obraz Storm Spirita, který na bojišti zůstane po %abilityduration% sekund, a který exploduje a udělí poškození, pokud se k němu přiblíží nepřátelská jednotka.

Spotřeba many Spotřeba many: 70/80/90/100
Cooldown Cooldown: 3.50


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 260

Raijin Thunderkegova rozdvojenost mu umožňuje obdivovat sebe sama. Avšak poněkud šokujícím způsobem.

Electric Vortex

Vyvolá elektrický vír, který začne přitahovat zacílenou nepřátelskou jednotku směrem ke Storm Spiritovi.

Spotřeba many Spotřeba many: 60/70/80/90
Cooldown Cooldown: 16


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
VZDÁLENOST PŘITAŽENÍ: 180 / 220 / 260 / 300

Raijinova bouřlivá, rozpustilá energie často zatáhne ostatní do elektrizující situace.

Overload

Použitím jakéhokoli kouzla vznikne elektrický náboj, který se uvolní při dalším Storm Spiritově útoku. Tento útok zpomalí a udělí poškození nejen primárnímu cíli, ale i nepřátelům poblíž.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 300
ZPOMALENÍ POHYBU: 80%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 80

Pow! Zip! Zap!

Ball Lightning

Storm Spirit se nabije elektřinou a pak rychle prolétne bojištěm, a to dokud nedorazí do určeného cíle nebo nevyčerpá všechnu svou manu. Spotřeba many za aktivování je 30+8% jeho celkové many a spotřeba za každých 100 uražených jednotek vzdálenosti je 10+0,75% celkové many. Udělené poškození je zvyšováno za každých 100 jednotek uražené vzdálenosti.

Spotřeba many Spotřeba many: 30
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 8 / 12 / 16
RYCHLOST: 1250 / 1875 / 2500
ROZSAH: 200
SÁNÍ MANY ZA JEDNOTKU: 0.65%

Blíží se bouře.