Sven

Na blízko - Carry - Disableři - Iniciátoři - Odolní - Nukeři

Přehled

16 + 1.30
21 + 2.00
22 + 3.20
41 - 43
315
3.94

Storm Hammer

Sven vypustí svou kouzelnou rukavici, která po zásahu nepřítele udělí poškození a omráčí nejen primární cíl, ale i jednotky v těsné blízkosti.


Great Cleave

Sven útočí s tak velkou silou, že se jeho útoky štěpí a kromě primárního cíle zasahují také nepřátele poblíž.


Warcry

Svenův válečný křik povzbudí spojenecké hrdiny – navýší jejich poškození a poskytne jim bonus k brnění. Krom toho také navýší Svenovu rychlost pohybu. Trvá 8 sekund.


God's Strength

Sven v sobě probudí svou obrovskou sílu a na následujících %abilityduration% sekund získá bonus k síle a poškození.Příběh

Sven, bastard rytíře řádu Vigil, je bledý Meranth, který se narodil a vyrostl v ruinách Pobřeží stínů. Jeho otec byl popraven za porušení kodexu řádu Vigil a jeho matka byla zavržena vlastní rasou. I díky tomu Sven věří v to, že čest se odvíjí podle jedince samého, nikoli jeho společenského postavení. Poté, co i přes veškerou snahu jeho matka zemřela pomalou smrtí, se rozhodl ucházet o místo novice v řádu Vigil, zakrývajíce svoji identitu. Po třináct let studoval v bývalé škole svého otce a učil se řád, podle kterého jsou existence jako on opovrženíhodné. A poté, v den, kdy měl složit svůj slib, vzal Vyvržený meč, rozetnul Svatou přilbici a spálil Kodex ve Svatém ohni řádu. Nyní je z něj rytíř, navždy osamocený potulný rytíř následující pouze svůj vlastní řád a neodpovídající nikomu jinému než sobě.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,407
1,419
568
Zdraví
874
445
208
Mana
160-162
108-110
63-65
Poškození
13
8
4
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
N/A
Rychlost střely

Schopnosti

Storm Hammer

Sven vypustí svou kouzelnou rukavici, která po zásahu nepřítele udělí poškození a omráčí nejen primární cíl, ale i jednotky v těsné blízkosti.

Spotřeba many Spotřeba many: 110/120/130/140
Cooldown Cooldown: 18/16/14/12


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 110 / 180 / 250 / 320
ROZSAH: 255

Potulný rytíř dokáže železnou rukavicí získanou ze školy svého otce udeřit protivníky nezměrnou silou.

Great Cleave

Sven útočí s tak velkou silou, že se jeho útoky štěpí a kromě primárního cíle zasahují také nepřátele poblíž.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POŠKOZENÍ ROZŠTÍPNUTÍM: 30% / 50% / 70% / 90%

Rytíři řádu Vigil se stále ještě snaží od Svena získat zpět ukradený Vyvržený meč, zbraň schopnou rozetnout několik válečníků najednou.

Warcry

Svenův válečný křik povzbudí spojenecké hrdiny – navýší jejich poškození a poskytne jim bonus k brnění. Krom toho také navýší Svenovu rychlost pohybu. Trvá 8 sekund.

Spotřeba many Spotřeba many: 60
Cooldown Cooldown: 32/28/24/20


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS K RYCHLOSTI PRO SEBE: 10% / 14% / 18% / 22%
BONUS K BRNĚNÍ: 6 / 9 / 12 / 15
BONUS K POŠKOZENÍ: 12 / 16 / 20 / 24
ROZSAH: 700
TRVÁNÍ: 8

Vyslovením několika málo řádků z Kodexu řádu Vigil upevňuje Sven poslušnost ke svému vlastnímu řádu. Jak poetické!

God's Strength

Sven v sobě probudí svou obrovskou sílu a na následujících %abilityduration% sekund získá bonus k síle a poškození.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/150/200
Cooldown Cooldown: 110


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS K POŠKOZENÍ: 80% / 120% / 160%

Díky své síle, která roztříštila Svatou přilbici, nenachází potulný rytíř při boji na blízko vyzyvatele.