Sven

Na blízko - Carry - Disableři - Iniciátoři - Odolní - Nukeři

Přehled

16 + 1.30
21 + 2.00
23 + 3.00
43 - 45
285
3.94

Storm Hammer

Sven vypustí svou kouzelnou rukavici, která po zásahu nepřítele udělí poškození a omráčí nejen primární cíl, ale i okolní jednotky.


Great Cleave

Sven útočí s velkou silou a štípe všechny nepřátelské jednotky v dosahu, díky čemuž jich zasáhne více najednou.


Warcry

Svenův válečný křik povzbudí spolubojovníky do bitvy, díky čemuž se navýší jejich brnění a rychlost pohybu. Trvá 8 sekund.


God's Strength

Sven v sobě probudí svou obrovskou sílu a na následujících 25 sekund získá bonus k poškození. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Sven, bastard rytíře řádu Vigil, je bledý Meranth, který se narodil a vyrostl v ruinách Pobřeží stínů. Jeho otec byl popraven za porušení kodexu řádu Vigil a jeho matka byla zavržena vlastní rasou. I díky tomu Sven věří v to, že čest se odvíjí podle jedince samého, nikoli jeho společenského postavení. Poté, co i přes veškerou snahu jeho matka zemřela pomalou smrtí, se rozhodl ucházet o místo novice v řádu Vigil, zakrývajíce svoji identitu. Po třináct let studoval v bývalé škole svého otce a učil se řád, podle kterého jsou existence jako on opovrženíhodné. A poté, v den, kdy měl složit svůj slib, vzal Vyvržený meč, rozetnul Svatou přilbici a spálil Kodex ve Svatém ohni řádu. Nyní je z něj rytíř, navždy osamocený potulný rytíř následující pouze svůj vlastní řád a neodpovídající nikomu jinému než sobě.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,335
1,385
587
Zdraví
874
445
208
Mana
158-160
108-110
66-68
Poškození
13
8
4
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
150
Dosah útoku
N/A
Rychlost střely

Schopnosti

Storm Hammer

Sven vypustí svou kouzelnou rukavici, která po zásahu nepřítele udělí poškození a omráčí nejen primární cíl, ale i okolní jednotky.

Spotřeba many Spotřeba many: 110/120/130/140
Cooldown Cooldown: 13


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 100 / 175 / 250 / 325
ROZSAH: 255

Potulný rytíř dokáže železnou rukavicí získanou ze školy svého otce udeřit protivníky nezměrnou silou.

Great Cleave

Sven útočí s velkou silou a štípe všechny nepřátelské jednotky v dosahu, díky čemuž jich zasáhne více najednou.


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POŠKOZENÍ ROZŠTÍPNUTÍM: 40% / 50% / 60% / 70%

Rytíři řádu Vigil se stále ještě snaží od Svena získat zpět ukradený Vyvržený meč, zbraň schopnou rozetnout několik válečníků najednou.

Warcry

Svenův válečný křik povzbudí spolubojovníky do bitvy, díky čemuž se navýší jejich brnění a rychlost pohybu. Trvá 8 sekund.

Spotřeba many Spotřeba many: 25/25/25/25
Cooldown Cooldown: 35/30/25/20


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
BONUS K BRNĚNÍ: 5 / 10 / 15 / 20
BONUS K RYCHLOSTI: 12%
DOSAH: 900
TRVÁNÍ: 8

Vyslovením několika málo řádků z Kodexu řádu Vigil upevňuje Sven poslušnost ke svému vlastnímu řádu. Jak poetické!

God's Strength

Sven v sobě probudí svou obrovskou sílu a na následujících 25 sekund získá bonus k poškození. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 100/150/200
Cooldown Cooldown: 80


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
BONUS K POŠKOZENÍ: 80% / 120% / 160%
DOSAH AURY S AGHANIMEM: 900
BONUS K POŠKOZENÍ S AGHANIMEM: 75% / 100% / 125%

Díky své síle, která roztříštila Svatou přilbici, nenachází potulný rytíř při boji na blízko vyzyvatele.