Sven

Närkamp - Bärande - Disabler - Initierare - Tålig - Bombare

Överblick

16 + 1.30
21 + 2.00
22 + 3.20
41 - 43
315
3.94

Storm Hammer

Sven frigör sin magiska stridshandske som gör skada och lamslår fiender inom ett litet område kring målet.


Great Cleave

Sven slår med mäktiga slag som klyver alla fiendeenheter framför honom.


Warcry

Svens stridsrop repar sina allierades mod inför strid, vilket ökar deras skydd och attackskada. Ökar dessutom Svens egna förflyttningshastighet. Varar i 8 sekunder.


God's Strength

Sven kanaliserar sin vildsinta styrka och gör extra skada i %abilityduration% sekunder.Biografi

Sven är oäktingen till en Vakande riddare, född av en Pallid Meranth och uppvuxen i Skuggstrandsruinerna. Med sin far avrättad för att ha brutit mot den Vakande kodexen, och hans mor som skys av hennes egen vilda ras, menar Sven det inte finns någon ära att finna i någon samhällsordning, bara i sig själv. Efter att varit vid sin mors sida genom en långsam död, erbjöd han sig som en novis till de Vakande riddarna, utan att avslöja sin identitet. I tretton år studerade han i sin fars skola och bemästrade den bestämda koden som förklarar hans egen existens en styggelse. När den dagen han skulle avlägga sin ed kom, tog han sitt Kastlösa svärd, krossade den Heliga hjälmen och brände Kodexen i riddarnas Heliga låga. Han stegade ut från den Vakande borgen, evigt ensam, med bara sin egen privata kod att följa till sista strikta runa. Fortfarande en riddare, ja... men en vildsint riddare.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,407
1,419
568
Hälsa
874
445
208
Mana
160-162
108-110
63-65
Skada
13
8
4
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
N/A
Projektilhastighet

Förmågor

Storm Hammer

Sven frigör sin magiska stridshandske som gör skada och lamslår fiender inom ett litet område kring målet.

Manakostnad Manakostnad: 110/120/130/140
Cooldown Cooldown: 18/16/14/12


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 110 / 180 / 250 / 320
RADIE: 255

Den vildsinta riddarens järnhandske, som är tagen från hans fars skola, förgör hans fiender.

Great Cleave

Sven slår med mäktiga slag som klyver alla fiendeenheter framför honom.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
KLYVSKADA: 30% / 50% / 70% / 90%

De Vakande riddarna söker fortfarande efter att få tillbaka det stulna Kastlösa svärdet från Sven, ett vapen kapabelt till att skära djupa sår i understående krigare.

Warcry

Svens stridsrop repar sina allierades mod inför strid, vilket ökar deras skydd och attackskada. Ökar dessutom Svens egna förflyttningshastighet. Varar i 8 sekunder.

Manakostnad Manakostnad: 60
Cooldown Cooldown: 32/28/24/20


FÖRMÅGA: Inget mål
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SELF BONUS SPEED: 10% / 14% / 18% / 22%
BONUS ARMOR: 6 / 9 / 12 / 15
BONUS DAMAGE: 12 / 16 / 20 / 24
RADIE: 700
VARAKTIGHET: 8

Genom att läsa några rader från den Vakande kodexen förstärks Svens lydnad till hans vildsinta lagar. Väldigt poetiskt!

God's Strength

Sven kanaliserar sin vildsinta styrka och gör extra skada i %abilityduration% sekunder.

Manakostnad Manakostnad: 100/150/200
Cooldown Cooldown: 110


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
BONUSSKADA: 80% / 120% / 160%

Med styrkan som krossade den heliga hjälmen, står den Vildsinta riddaren obesegrad inom närkampsstrid.