Templar Assassin

Далекобойни - Carry - Escape

Обзор

20 + 2.00
23 + 2.30
19 + 2.40
30 - 36
310
4.22

Refraction

Templar Assassin става изключително неуловима, избягвайки щети, но получава бонус към нейните. Ефектите за щетите и избягването са отделни, а броят на инстанциите е ограничен.


Meld

Templar Assassin се прикрива, ставайки невидима стига да остане неподвижна. Ако невидимостта от Meld се наруши при атакуване на враг, Ланая ще му нанесе бонус щети, намалявайки неговата броня за 10 секунди.


Psi Blades

Psi Blades на Templar Assassin разсичат на парчета атакуваната единица, разделяйки се и наранявайки враговете зад нея, като същевременно придобива бонус обсег на атаката.


Psionic Trap

Templar Assassin поставя мистични капани, които незабележимо съблюдават вражеското движение. Когато бъдат задействани по нейна команда, те оказват забавящо влияние от 30% в площта. Капаните се зареждат, така че да нанесат забавяне, достигащо до 60% след 4 секунди. Нанасят бонус щети, когато са напълно заредени.Биография

Ланая, Тамплиерката екзекутор, открила призванието си вследствие на странна поредица от събития. Обзета от склонността към науката, тя прекарвала ранните си години, отдавайки се в щателното изучаване на природните закони — надзъртайки в наръчниците за магия и алхимия, пресъздавайки експерименти от изгорелите фрагменти на Виолетовите летописи и наизустявайки наблюденията на Проницателните пазители на архива. Поначало тиха и потайна натура, трудностите по придобиването на тези предмети подсилвали умението и да се прокрадва. Ако била малко по-сдържана, е имала възможност да се прочуе в гилдията като изключително начетен крадец. Вместо това нейните проучвания я водели към все по-мрачни и затънтени кътчета. И тъй тя посветила своите потайни способности на целта да разкрие тайните на вселената, но вместо това пред нея се открила мистериозната врата, която съществувала в самата природа: входът към най-потайния храм. Интелектите, който били отвъд този портал, се оказало, че наистина я очаквали, а каквито и мистерии да се разкрили в момента на тяхното откриване, то това било нищо в сравнение с отговорите, които щели да предоставят на Ланая, ако продължи и служи на тях. Тя се заклела да пази тайните, а и освен това, чрез задължението си към Потайния храм, тя щяла да задоволи своята безкрайна жажда за знание. В очите на всеки враг, който премахва, я очакват още тайни разкрития.

Статистики

25
15
1
Ниво
1,985
1,149
511
Здраве
1,144
624
260
Мана
128-134
85-91
53-59
Щети
15
9
4
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
140
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Refraction

Templar Assassin става изключително неуловима, избягвайки щети, но получава бонус към нейните. Ефектите за щетите и избягването са отделни, а броят на инстанциите е ограничен.

Нужна мана Нужна мана: 100
Време за изчакване Време за изчакване: 17


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
БОНУС ЩЕТИ: 20 / 40 / 60 / 80
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 17 / 17 / 17 / 17

Манипулирайки своя магически воал, Ланая извърта законите на природата в нейна полза.

Meld

Templar Assassin се прикрива, ставайки невидима стига да остане неподвижна. Ако невидимостта от Meld се наруши при атакуване на враг, Ланая ще му нанесе бонус щети, намалявайки неговата броня за 10 секунди.

Нужна мана Нужна мана: 50/50/50/50
Време за изчакване Време за изчакване: 6


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: физически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
БОНУС ЩЕТИ: 50 / 100 / 150 / 200
ВРЕМЕТРАЕНЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА БРОНЯТА: 10

Ланая е толкова неуловима, колкото и нейния завет с Потайния храм.

Psi Blades

Psi Blades на Templar Assassin разсичат на парчета атакуваната единица, разделяйки се и наранявайки враговете зад нея, като същевременно придобива бонус обсег на атаката.


УМЕНИЕ: пасивно
ТИП ЩЕТИ: същински
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
БОНУС ОБСЕГ НА АТАКА: 60 / 120 / 180 / 240
SPLIT — ОБСЕГ: 590 / 630 / 670 / 710

Остриетата ѝ пронизват както кожата, така и ума, разраствайки нейното разбиране за мистерията, наречена реалност.

Psionic Trap

Templar Assassin поставя мистични капани, които незабележимо съблюдават вражеското движение. Когато бъдат задействани по нейна команда, те оказват забавящо влияние от 30% в площта. Капаните се зареждат, така че да нанесат забавяне, достигащо до 60% след 4 секунди. Нанасят бонус щети, когато са напълно заредени.

Нужна мана Нужна мана: 15/15/15
Време за изчакване Време за изчакване: 11/8/5


УМЕНИЕ: целева точка
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
МИН. ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 30%
МАКС. ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 60%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО: 5

Позовавайки се на просторното влияние, с което Потайният храм разполага, никой не избягва от полезрението на Templar.