Treant Protector

Ръкопашни - Support - Initiator - Durable - Disabler - Escape

Обзор

20 + 1.80
15 + 2.00
25 + 3.60
62 - 70
270
0.1

Nature's Guise

Прави Treant невидим след кратко отлагане, когато е в близък радиус от дърво. Увеличава скоростта на движение, докато е невидим. Също така причинява обезоръжаващо вкореняване, когато атакува от невидимост.


Leech Seed

Treant засява подривно за живота семе във вражеска единица, източвайки здравето ѝ, докато в същото време я забавя. Семето лекува съюзническите единици около нея. Пулсира 7 пъти.


Living Armor

Изпълва целевия герой или структура с предпазващ слой, който дава бонус регенерация. Също така блокира някои получени щети. Разсейва се след поемане на няколко инстанции щети.


Overgrowth

Призовава свръх израснали лиани от нанасящи щети клони около Treant, които възпрепятстват движението, Blink, ставането невидим или атаката на засегнатите врагове.Биография

Далеч на запад в планините отвъд Vale of Augury лежат останките на древна сила, извор на свръхестествена енергия, сгушена дълбоко във високите гори. Твърди се, че нещата, които растат там, растат странно. За силите на природата това е свещено място, създадено така, че да остане скрито и неизвестно. Много са капаните и опасностите на тази земя — всепоглъщащи треви, кръстоски между фауна и отровни цветя, но никоя от тях не е по-жестока от могъщите Treant Protectors. Тези неостаряващи титанични създания, на които е отредено да пазят мира в тази опасна земя, се грижат за това никой да не навлезе в нея без причина, както и никой да не експлоатира тайните им. От незапомнени времена те се грижат за свещената си земя необезпокоявани и се интересуват само смътно от променящия се около тях свят. Все пак неизбежно този свят научи за тази неопитомена земя и с всяка изминала зима чужденците ставаха все по-смели. Скоро те пристигнаха с инструменти, с които режеха и с пламъци, с които горяха, а Treants често щяха да се чудят — кои са тези крехки работливи създания? Какво бе останало от дивия зелен свят? Така настъпи епоха на въпроси и съмнения и хиляди лета на дълголетна традиция бяха поставени на изпитание, докато все повече и повече чужденци измираха и хранеха с тела земята си. Най-накрая те изчерпаха всичко цъфтящо — любопитството бе надделяло над предпазливостта. Бе решено: един-единствен Protector щеше да бъде изпратен по широкия свят със задачата да броди, докато ледниците не се надигнеха отново, да наблюдава промените по земята и нейните създания и да открие какви незнайни опасности можеха да застрашат свещената им земя.

Статистики

25
15
1
Ниво
2,647
1,583
625
Здраве
1,082
588
260
Мана
193-201
137-145
87-95
Щети
10
4
0
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Nature's Guise

Прави Treant невидим след кратко отлагане, когато е в близък радиус от дърво. Увеличава скоростта на движение, докато е невидим. Също така причинява обезоръжаващо вкореняване, когато атакува от невидимост.


УМЕНИЕ: пасивно
ТИП ЩЕТИ: магически
ВРЕМЕ ЗА ИЗБЛЕДНЯВАНЕ: 4 / 3.5 / 3 / 2.5
РАДИУС НА ДЪРВОТО: 265
MOVEMENT SPEED: 14% / 18% / 22% / 26%
TOTAL DAMAGE: 30 / 90 / 150 / 210

Защитниците рядко стават обозрими, тяхното естествено състояние бидейки да се сгушат редом със своите листати побратими.

Leech Seed

Treant засява подривно за живота семе във вражеска единица, източвайки здравето ѝ, докато в същото време я забавя. Семето лекува съюзническите единици около нея. Пулсира 7 пъти.

Нужна мана Нужна мана: 100/110/120/130
Време за изчакване Време за изчакване: 16/13/10/7


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 16% / 20% / 24% / 28%
РАДИУС: 500
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 5.25

Руфтрелен подхранва съществата под негово ръководство, подкрепян от жизнената сила на нарушителите в свещената му земя.

Living Armor

Изпълва целевия герой или структура с предпазващ слой, който дава бонус регенерация. Също така блокира някои получени щети. Разсейва се след поемане на няколко инстанции щети.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 30/24/18/12


УМЕНИЕ: целева единица, целева точка
ЗАСЯГА: съюзнически единици
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
РЕГЕН.: 4 / 8 / 12 / 16
БЛОКИРАНЕ: 20 / 40 / 60 / 80
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 15

Корените и пипалата на Treant Protectors достигат надалеч, стимулирайки растежа и подмладяването на цялата природа.

Overgrowth

Призовава свръх израснали лиани от нанасящи щети клони около Treant, които възпрепятстват движението, Blink, ставането невидим или атаката на засегнатите врагове.

Нужна мана Нужна мана: 150/175/200
Време за изчакване Време за изчакване: 100/85/70


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3 / 3.75 / 4.5

Руфтрелен призовава прародителския дух на природата, освобождавайки силата му чрез всичките му побратими.