Treant Protector

Ръкопашни - Support - Initiator - Durable - Disabler - Escape

Обзор

20 + 1.80
15 + 2.00
25 + 3.40
62 - 70
280
1.1

Nature's Grasp

Създава лози към целевото местоположение. Лозите забавят и нанасят щети на враговете, които минават през тях. Лозите нанасят 50% повече щети, ако докоснат дърво. Нанасят преполовени щети на крийпове.


Leech Seed

Treant Protector източва живот от произволен враг наблизо всяка секунда, приоритизирайки герои. Източва здраве и забавя врагове.


Living Armor

Изпълва целевия герой или структура с предпазващ слой, който лекува целта и предоставя бонус броня.


Overgrowth

Призовава свръх израснали лиани и клони около Treant, които нанасят щети на засегнатите врагове и възпрепятстват движението, ползването на Blink, ставането невидими или атаката им.Биография

Далеч на запад в планините отвъд Vale of Augury лежат останките на древна сила, извор на свръхестествена енергия, сгушена дълбоко във високите гори. Твърди се, че нещата, които растат там, растат странно. За силите на природата това е свещено място, създадено така, че да остане скрито и неизвестно. Много са капаните и опасностите на тази земя — всепоглъщащи треви, кръстоски между фауна и отровни цветя, но никоя от тях не е по-жестока от могъщите Treant Protectors. Тези неостаряващи титанични създания, на които е отредено да пазят мира в тази опасна земя, се грижат за това никой да не навлезе в нея без причина, както и никой да не експлоатира тайните им. От незапомнени времена те се грижат за свещената си земя необезпокоявани и се интересуват само смътно от променящия се около тях свят. Все пак неизбежно този свят научи за тази неопитомена земя и с всяка изминала зима чужденците ставаха все по-смели. Скоро те пристигнаха с инструменти, с които режеха и с пламъци, с които горяха, а Treants често щяха да се чудят — кои са тези крехки работливи създания? Какво бе останало от дивия зелен свят? Така настъпи епоха на въпроси и съмнения и хиляди лета на дълголетна традиция бяха поставени на изпитание, докато все повече и повече чужденци измираха и хранеха с тела земята си. Най-накрая те изчерпаха всичко цъфтящо — любопитството бе надделяло над предпазливостта. Бе решено: един-единствен Protector щеше да бъде изпратен по широкия свят със задачата да броди, докато ледниците не се надигнеха отново, да наблюдава промените по земята и нейните създания и да открие какви незнайни опасности можеха да застрашат свещената им земя.

Статистики

25
15
1
Ниво
2,555
1,529
625
Здраве
1,082
588
260
Мана
189-197
135-143
87-95
Щети
11
5
1
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Nature's Grasp

Създава лози към целевото местоположение. Лозите забавят и нанасят щети на враговете, които минават през тях. Лозите нанасят 50% повече щети, ако докоснат дърво. Нанасят преполовени щети на крийпове.

Нужна мана Нужна мана: 75/80/85/90
Време за изчакване Време за изчакване: 20/19/18/17


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 25% / 30% / 35% / 40%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЛОЗА: 12

Защитниците рядко стават обозрими, тяхното естествено състояние бидейки да се сгушат редом със своите листати побратими.

Leech Seed

Treant Protector източва живот от произволен враг наблизо всяка секунда, приоритизирайки герои. Източва здраве и забавя врагове.

Нужна мана Нужна мана: 110
Време за изчакване Време за изчакване: 22/19/16/13


УМЕНИЕ: няма цел
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 18% / 24% / 30% / 36%
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАБАВЯНЕТО ЗА ДВИЖЕНИЕ: 0.5
РАДИУС: 700
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 5

Руфтрелен подхранва съществата под негово ръководство, подкрепян от жизнената сила на нарушителите в свещената му земя.

Living Armor

Изпълва целевия герой или структура с предпазващ слой, който лекува целта и предоставя бонус броня.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 26/22/18/14


УМЕНИЕ: целева единица, целева точка
ЗАСЯГА: съюзнически единици
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
БОНУС БРОНЯ: 5 / 6 / 7 / 8
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 12

Корените и пипалата на Treant Protectors достигат надалеч, стимулирайки растежа и подмладяването на цялата природа.

Overgrowth

Призовава свръх израснали лиани и клони около Treant, които нанасят щети на засегнатите врагове и възпрепятстват движението, ползването на Blink, ставането невидими или атаката им.

Нужна мана Нужна мана: 200/250/300
Време за изчакване Време за изчакване: 100


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3 / 4 / 5

Руфтрелен призовава прародителския дух на природата, освобождавайки силата му чрез всичките му побратими.