Treant Protector

Ръкопашни - Support - Initiator - Durable - Disabler - Escape

Обзор

20 + 1.80
15 + 2.00
25 + 4.10
62 - 70
280
1.1

Nature's Grasp

Creates vines towards the target location. Vines slow down and deal damage to enemies that walk through. Vines deal 50% more damage if they touch a tree. Does half damage to creeps.


Leech Seed

Treant Protector засява подривно за живота семе във вражеска единица, източвайки здравето ѝ, докато в същото време я забавя. Семето лекува съюзническите единици около нея. Пулсира всеки 0.5 секунди.


Living Armor

Изпълва целевия герой или структура с предпазващ слой, който дава бонус регенерация. Също така блокира някои получени щети. Разсейва се след поемане на няколко инстанции щети.


Overgrowth

Призовава свръх израснали лиани от нанасящи щети клони около Treant, които възпрепятстват движението, Blink, ставането невидим или атаката на засегнатите врагове.Биография

Далеч на запад в планините отвъд Vale of Augury лежат останките на древна сила, извор на свръхестествена енергия, сгушена дълбоко във високите гори. Твърди се, че нещата, които растат там, растат странно. За силите на природата това е свещено място, създадено така, че да остане скрито и неизвестно. Много са капаните и опасностите на тази земя — всепоглъщащи треви, кръстоски между фауна и отровни цветя, но никоя от тях не е по-жестока от могъщите Treant Protectors. Тези неостаряващи титанични създания, на които е отредено да пазят мира в тази опасна земя, се грижат за това никой да не навлезе в нея без причина, както и никой да не експлоатира тайните им. От незапомнени времена те се грижат за свещената си земя необезпокоявани и се интересуват само смътно от променящия се около тях свят. Все пак неизбежно този свят научи за тази неопитомена земя и с всяка изминала зима чужденците ставаха все по-смели. Скоро те пристигнаха с инструменти, с които режеха и с пламъци, с които горяха, а Treants често щяха да се чудят — кои са тези крехки работливи създания? Какво бе останало от дивия зелен свят? Така настъпи епоха на въпроси и съмнения и хиляди лета на дълголетна традиция бяха поставени на изпитание, докато все повече и повече чужденци измираха и хранеха с тела земята си. Най-накрая те изчерпаха всичко цъфтящо — любопитството бе надделяло над предпазливостта. Бе решено: един-единствен Protector щеше да бъде изпратен по широкия свят със задачата да броди, докато ледниците не се надигнеха отново, да наблюдава промените по земята и нейните създания и да открие какви незнайни опасности можеха да застрашат свещената им земя.

Статистики

25
15
1
Ниво
2,875
1,716
625
Здраве
1,082
588
260
Мана
205-213
144-152
87-95
Щети
11
5
1
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
150
Обсег на атака
900
Скорост на снаряда

Умения

Nature's Grasp

Creates vines towards the target location. Vines slow down and deal damage to enemies that walk through. Vines deal 50% more damage if they touch a tree. Does half damage to creeps.

Нужна мана Нужна мана: 60/70/80/90
Време за изчакване Време за изчакване: 20/19/18/17


УМЕНИЕ: целева точка
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
MOVEMENT SLOW: 25% / 30% / 35% / 40%

The Protectors don't often come into vision; their natural state being nestled within their leafy brethren.

Leech Seed

Treant Protector засява подривно за живота семе във вражеска единица, източвайки здравето ѝ, докато в същото време я забавя. Семето лекува съюзническите единици около нея. Пулсира всеки 0.5 секунди.

Нужна мана Нужна мана: 110
Време за изчакване Време за изчакване: 22/19/16/13


УМЕНИЕ: няма цел
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЗАБАВЯНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО: 26% / 34% / 42% / 50%
MOVEMENT SLOW DURATION: 0.5
РАДИУС: 700
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 5

Руфтрелен подхранва съществата под негово ръководство, подкрепян от жизнената сила на нарушителите в свещената му земя.

Living Armor

Изпълва целевия герой или структура с предпазващ слой, който дава бонус регенерация. Също така блокира някои получени щети. Разсейва се след поемане на няколко инстанции щети.

Нужна мана Нужна мана: 50
Време за изчакване Време за изчакване: 26/22/18/14


УМЕНИЕ: целева единица, целева точка
ЗАСЯГА: съюзнически единици
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS ARMOR: 4 / 6 / 8 / 10
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 12

Корените и пипалата на Treant Protectors достигат надалеч, стимулирайки растежа и подмладяването на цялата природа.

Overgrowth

Призовава свръх израснали лиани от нанасящи щети клони около Treant, които възпрепятстват движението, Blink, ставането невидим или атаката на засегнатите врагове.

Нужна мана Нужна мана: 150/175/200
Време за изчакване Време за изчакване: 100


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 3 / 4 / 5

Руфтрелен призовава прародителския дух на природата, освобождавайки силата му чрез всичките му побратими.