Treant Protector

Närkamp - Understöd - Initierare - Tålig - Disabler - Smitare

Överblick

20 + 1.80
15 + 2.00
25 + 3.40
62 - 70
280
1.1

Nature's Grasp

Creates vines towards the target location. Vines slow down and deal damage to enemies that walk through. Vines deal 50% more damage if they touch a tree. Does half damage to creeps.


Leech Seed

Treant saps life from a random nearby enemy unit every second, prioritizing heroes. Drains health and slows enemies.


Living Armor

Infuses the target hero or structure with a protective coating which heals the target and provides bonus armor.


Overgrowth

Summons an overgrowth of vines and branches around Treant that deal damage to afflicted enemies and prevent them from moving, blinking, going invisible, or attacking.Biografi

Långt västerut, i bergen bortom Augury-dalen, ligger resterna av en uråldrig kraft, en källa med besynnerlig energi, djupt innästlad i skogarna. Det påstås att de saker som växer här, växer på ett underligt sätt. För naturens krafter är det en helig plats, skapad för att hållas gömd och okänd. Många är fällorna och farorna i detta land. Där finns gräs som uppslukar allt, korsavlade djur och giftiga blommor, men inga kan mäta sig med de mäktiga Treant Protectors. Dessa tidslösa, enorma varelser, som fått i uppgift att hålla fred i detta farliga land, ser till att ingen inifrån inkräktar utan anledning och att ingen utifrån stjäl deras hemligheter. I urminnes tider vårdade de sina heliga marker, ostörda och bara vagt medvetna om världens förändringar där utanför. Dock blev den växande världen oundvikligen medveten om detta otämjda land, och med varje vinter som gick blev främlingarna djärvare och djärvare. Snart kom de med redskap för att skära och flammor för att bränna, och ofta funderade Treantsen: vilka är dessa sköra, ihärdiga varelser? Vad hade nu hänt med den vilda, gröna världen? Det kom en tid av frågor och tvekan, tusen somrars traditioner fick omprövas, samtidigt som fler främlingar dog och gödde deras mark. När naturen till sist slagit sitt sista slag hade nyfikenheten övervunnit försiktigheten. De bestämde att en ensam Protector skulle skickas in i den yttre världen, med instruktionerna att vandra tills dess att glaciärerna reste sig igen, att observera den föränderliga världen och dess varelser och ta reda på vilka okända faror som kunde hota deras heliga mark.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,555
1,529
625
Hälsa
1,082
588
260
Mana
189-197
135-143
87-95
Skada
11
5
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
150
Attackräckvidd
900
Projektilhastighet

Förmågor

Nature's Grasp

Creates vines towards the target location. Vines slow down and deal damage to enemies that walk through. Vines deal 50% more damage if they touch a tree. Does half damage to creeps.

Manakostnad Manakostnad: 75/80/85/90
Cooldown Cooldown: 20/19/18/17


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
MOVEMENT SLOW: 25% / 30% / 35% / 40%
VINE DURATION: 12

The Protectors don't often come into vision; their natural state being nestled within their leafy brethren.

Leech Seed

Treant saps life from a random nearby enemy unit every second, prioritizing heroes. Drains health and slows enemies.

Manakostnad Manakostnad: 110
Cooldown Cooldown: 22/19/16/13


FÖRMÅGA: Inget mål
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SAKTAR NED: 18% / 24% / 30% / 36%
MOVEMENT SLOW DURATION: 0.5
RADIE: 700
VARAKTIGHET: 5

Rooftrellen vårdar varelserna under hans beskydd med livskraften från de som inkräktar hans heliga mark.

Living Armor

Infuses the target hero or structure with a protective coating which heals the target and provides bonus armor.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 26/22/18/14


FÖRMÅGA: Inriktad enhet, Punktmarkering
PÅVERKAR: Allierade enheter
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS ARMOR: 5 / 6 / 7 / 8
VARAKTIGHET: 12

Treant Protectors rötter och rankor är långtgående och stimulerar tillväxt och vitalisering för hela naturen.

Overgrowth

Summons an overgrowth of vines and branches around Treant that deal damage to afflicted enemies and prevent them from moving, blinking, going invisible, or attacking.

Manakostnad Manakostnad: 200/250/300
Cooldown Cooldown: 100


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 3 / 4 / 5

Rooftrellen tillkallar naturens fäderne-ande och släpper lös dess kraft genom alla sina anhöriga.