Troll Warlord

Afstand - Carry - Pusher - Disabler - Durable

Overzicht

13 + 1.00
21 + 2.50
21 + 2.50
23 - 35
295
1.94

Berserker's Rage

Terwijl het actief is schakelt Troll Warlord over van afstandsaanvallen naar meleeaanvallen. Meleeaanvallen hebben de kans om te bashen, wat bonusschade aanricht en het doelwit verlamt. Berserker's Rage geeft ook extra bewegingssnelheid, pantser en verhoogde aanvalssnelheid. Whirling Axes heeft een andere functie zolang Berserker's Rage actief is.


Whirling Axes (Afstand)

Troll gooit vijf bijlen in kegelvorm in een gebied van 900, waarbij vijandelijke eenheden worden vertraagd en schade worden toegebracht.


Whirling Axes (Melee)

Troll draait twee bijlen om hem heen in een klein effectgebied, waarbij hij vijandelijke eenheden schade toebrengt en ervoor zorgt dat ze sommige aanvallen zullen missen.


Fervor

Met elke opeenvolgende treffer op hetzelfde doelwit, verkrijgt Troll verhoogde aanvalssnelheid. Als Troll van doelwit wisselt, gaat het aantal ladingen terug naar nul.


Battle Trance

Trolls aanwezigheid op het slagveld verhoogt de aanvalssnelheid van zichzelf en alle geallieerde helden.Biografie

Het is niet moeilijk om een trol te beledigen. Trollen, een prikkelbare en twistzieke soort, gedijen op ruzies en strijd, en ze hebben altijd wel een excuus om hun stem tijdens een geschil te verheffen. Mannen groeien op naar volwassenheid in onderaardse kamers onder de verblijfplaats van hun stamhoofd, waar ze zichzelf voeden en bezighouden zonder iets bij te dragen. Ze blijven daar vaak tot zelfs jaren na volwassenheid, terwijl het stamhoofd ze in hun levensonderhoud voorziet. Wanneer jonge trollen eindelijk uit hun onderkamer worden geduwd, worden ze samengebracht met anderen van hun soort en vormen ze zwervende bendes vol ontevredenen die luidruchtig klagen over alle ergernissen. Stel je eens voor hoe zeldzaam het is als een trol door zijn eigen soort wordt weggedreven omdat hij te moeilijk is om mee om te gaan, aangezien trollen ervan houden om te redetwisten. Dit was Jah'rakals lot, een mongertrol van diep uit de Hoven. Hij was zo'n bedrieger, zo verbitterd en kwetsend, dat zelfs de andere trollen zijn gezelschap ondraaglijk vonden. Na een bijzonder venijnige uitbarsting, toen hij zich het grootste gedeelte van de buit van hun laatste rooftocht toe-eigende, knapte er uiteindelijk iets bij zijn cohorten. Ze keerden zich tegen hem, sloegen hem met knotsen en dreven hem uit het kampement. Woedend over zijn verbanning keerde hij de volgende dag terug en doodde ze allemaal, gewapend met staal, een voor een. Daarna zwoer hij een bloedeed: hij zou sindsdien in zijn eentje een strijdkracht zijn. Nu zwerft hij over de wereld als de Troll Warlord, verbitterd en boos, de Keizerlijke opperbevelhebber van een eenmansleger.

Statistieken

25
15
1
Level
2,069
1,214
549
Gezondheid
741
351
169
Mana
124-136
79-91
44-56
Schade
13
7
2
Pantser
 
1800 / 800
Zichtbereik
500
Aanvalsbereik
1200
Projectielsnelheid

Vaardigheden

Berserker's Rage

Terwijl het actief is schakelt Troll Warlord over van afstandsaanvallen naar meleeaanvallen. Meleeaanvallen hebben de kans om te bashen, wat bonusschade aanricht en het doelwit verlamt. Berserker's Rage geeft ook extra bewegingssnelheid, pantser en verhoogde aanvalssnelheid. Whirling Axes heeft een andere functie zolang Berserker's Rage actief is.


VAARDIGHEID: Geen doelwit, Wisselen
BONUSBEWEGINGSSNELHEID: 10 / 20 / 30 / 40
BONUSPANTSER: 6
BASISAANVALSTIJD (MELEE): 1.45
ENSNARE CHANCE: 10% / 12% / 14% / 16%
ENSNARE DURATION: 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2

Net als zijn woede is de voorraad bijlen van Troll Warlord oneindig.

Whirling Axes (Afstand)

Troll gooit vijf bijlen in kegelvorm in een gebied van 900, waarbij vijandelijke eenheden worden vertraagd en schade worden toegebracht.

Manakosten Manakosten: 50
Afkoeltijd Afkoeltijd: 9


VAARDIGHEID: Doelwiteenheid, Doellocatie
BEÏNVLOEDT: Vijandelijke eenheden
SCHADETYPE: Magisch
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
VERTRAGINGSDUUR: 2.5 / 3 / 3.5 / 4
BEWEGINGSVERTRAGING: 40%

Alleen bijlen gevoed door haat wervelen met zo'n dodelijke draai.

Whirling Axes (Melee)

Troll draait twee bijlen om hem heen in een klein effectgebied, waarbij hij vijandelijke eenheden schade toebrengt en ervoor zorgt dat ze sommige aanvallen zullen missen.

Manakosten Manakosten: 50
Afkoeltijd Afkoeltijd: 9


VAARDIGHEID: Geen doelwit
SCHADETYPE: Magisch
GAAT DOOR SPREUKIMMUNITEIT: Nee
STRAAL: 450
VERBLINDINGSDUUR: 5
MISKANS: 60%
WERVELINGSDUUR: 3

Houd je vijanden dichtbij.

Fervor

Met elke opeenvolgende treffer op hetzelfde doelwit, verkrijgt Troll verhoogde aanvalssnelheid. Als Troll van doelwit wisselt, gaat het aantal ladingen terug naar nul.


VAARDIGHEID: Passief
AANVALSSNELHEID PER LADING: 15 / 20 / 25 / 30

Als het niet meteen lukt: sla, sla opnieuw.

Battle Trance

Trolls aanwezigheid op het slagveld verhoogt de aanvalssnelheid van zichzelf en alle geallieerde helden.

Manakosten Manakosten: 150
Afkoeltijd Afkoeltijd: 90


VAARDIGHEID: Geen doelwit
TRANCEDUUR: 6.5
LIFESTEAL: 40% / 60% / 80%
AANVALSSNELHEID: 140 / 170 / 200
MOVEMENT SPEED: 30% / 35% / 40%

Een vlaag adrenaline van pure haat versnelt je lemmet.