Troll Warlord

Avstånd - Bärande - Pushare - Disabler - Tålig

Överblick

13 + 1.00
21 + 3.30
21 + 2.50
27 - 35
290
1.94

Berserker's Rage

Vid aktivering går Troll Warlord över från avståndsattacker till närstrid. Närstridsattacker har en chans att snärja, vilket förhindrar målenheten att förflytta sig eller använda förflyttningsförmågor. Berserker's Rage ger dessutom extra förflyttningshastighet, skydd och attackhastighet. Berserker's Rage ändrar funktionaliteten för Whirling Axes.


Whirling Axes (Ranged)

Troll Warlord slungar iväg fem yxor i en konform med 1000 i räckvidd, som saktar ned och skadar fiender.


Whirling Axes (Närkamp)

Troll snurrar två yxor omkring sig på nära håll som skadar fiender och får dem att missa några av sina attacker.


Fervor

Troll Warlord får ökad attackhastighet med varje träff på samma mål. Om Troll Warlord byter mål, nollställs stacken.


Battle Trance

Troll Warlord går in i en kraftfull stridstrans som tvingar honom att kontinuerligt attackera den närmsta fienden inom en räckvidd på 900, med hjältar som prioritet. Kan ej dö av skada i detta läge. Ger extra livstjälande plus attack- och förflyttningshastighet. Applicerar en grundläggande dispel.Biografi

Det är enkelt att förolämpa ett troll. Troll är en lättirriterad och bråkig ras som trivs med dispyter och kiv, som tar varje tillfälle i akt att höja sina röster i konflikter. Hanarna växer upp i underjordiska kammare under sitt matriarks hem. De matar och underhåller sig själva medan de inte bidrar med någonting. De stannar ofta i åratal bortom mognadsåldern medan matriarken ger dem näring. När unga troll till slut knuffas ut från sina kammare, går de ihop med andra av sin art och bildar kringströvande missnöjda gäng som klagar högt om allt förargligt. Då troll älskar att gräla, tänk er då hur sällsynt det är att ett troll drivs bort av sina egna för att vara för svår att komma överens med. Det var Jah'rakals öde, ett hetsigt troll från djupaste Hoven. Så vilseledd var han, så bitter och otrevlig att till och med andra troll fann honom odräglig. Efter ett särskilt bittert utbrott där han gjorde anspråk på gruppledarens del av bytet från deras senaste räd, brast det för hans kohorter. De vände sig emot honom, slog honom med klubbor och drev ut honom från lägret. Vansinnig över sin förvisning, återvände han nästa dag beväpnad med stål och dräpte alla, en efter en. Han svor sedan en blodsed: Han skulle för alltid vara en stridsstyrka åt sig själv. Nu strövar han omkring i världen som Troll Warlord, bitter och arg, befälhavare över en enmansarmé.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,069
1,214
549
Hälsa
741
351
169
Mana
147-155
94-102
48-56
Skada
16
8
2
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
500
Attackräckvidd
1200
Projektilhastighet

Förmågor

Berserker's Rage

Vid aktivering går Troll Warlord över från avståndsattacker till närstrid. Närstridsattacker har en chans att snärja, vilket förhindrar målenheten att förflytta sig eller använda förflyttningsförmågor. Berserker's Rage ger dessutom extra förflyttningshastighet, skydd och attackhastighet. Berserker's Rage ändrar funktionaliteten för Whirling Axes.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Inget mål, Växla
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
EXTRA FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET: 15 / 25 / 35 / 45
EXTRA SKYDD: 6
GRUNDATTACKTID I NÄRSTRID: 1.45
SNÄRJCHANS: 14% / 16% / 18% / 20%
SNÄRJTID: 0.8 / 1.2 / 1.6 / 2

Troll Warlords tillgång på yxor är liksom hans ilska, oändlig.

Whirling Axes (Ranged)

Troll Warlord slungar iväg fem yxor i en konform med 1000 i räckvidd, som saktar ned och skadar fiender.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 9


FÖRMÅGA: Inriktad enhet, Punktmarkering
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
NEDSAKTNING – VARAKTIGHET: 2.5 / 3 / 3.5 / 4
NEDSAKTNING: 40%

Endast yxor drivna av hat virvlar så dödligt.

Whirling Axes (Närkamp)

Troll snurrar två yxor omkring sig på nära håll som skadar fiender och får dem att missa några av sina attacker.

Manakostnad Manakostnad: 50
Cooldown Cooldown: 9


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
RADIE: 450
BLÄNDNING – VARAKTIGHET: 5
MISSCHANS: 60%
VARAKTIGHET: 3

Håll dina fiender nära.

Fervor

Troll Warlord får ökad attackhastighet med varje träff på samma mål. Om Troll Warlord byter mål, nollställs stacken.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0

Om du inte lyckas först, slå igen, igen, och igen...

Battle Trance

Troll Warlord går in i en kraftfull stridstrans som tvingar honom att kontinuerligt attackera den närmsta fienden inom en räckvidd på 900, med hjältar som prioritet. Kan ej dö av skada i detta läge. Ger extra livstjälande plus attack- och förflyttningshastighet. Applicerar en grundläggande dispel.

Manakostnad Manakostnad: 150
Cooldown Cooldown: 90


FÖRMÅGA:
PÅVERKAR: Hjältar
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
LIVSTJÄLANDE: 40% / 60% / 80%
ATTACKHASTIGHET: 140 / 170 / 200
FÖRFLYTTNINGSHASTIGHET: 30% / 35% / 40%

En adrenalinkick av rent hat gör klingorna snabbare.