Viper

Na dálku - Carry - Odolní - Iniciátoři - Disableři

Přehled

17 + 2.00
21 + 2.50
21 + 2.40
27 - 29
275
0.94

Poison Attack

Zesiluje působení Viperova jedu, díky čemuž jeho běžné útoky aplikují sčítající se efekt snižující rychlost pohybu a odolnost vůči magii a také udělující průběžné poškození. Může se sečíst maximálně 5×.


Nethertoxin

Viper vypustí do vybrané oblasti nethertoxin, který způsobí, že jednotky v této oblasti začnou dostávat průběžné poškození navyšující se podle toho, jak dlouho v oblasti setrvají. Kromě toho mají zasažené jednotky také přerušeny pasivní schopnosti.


Corrosive Skin

Viper vylučuje infekční toxin udělující poškození a zpomalující útoky všech nepřátel nacházejících se v rozsahu do 1400 jednotek, kteří na Vipera zaútočí. Toxin také zvyšuje Viperovu odolnost vůči magii.


Viper Strike

Viper sníží cílové nepřátelské jednotce rychlost pohybu a útoku a jedem jí začne udílet průběžné poškození. Efekt zpomalení se během působení jedu postupně snižuje.Příběh

Když Vipera odchytil sadistický čaroděj, aby si jej ochočil, Viper to kupodivu ocenil. Přeci jen se díky tomu konečně dostal z uzavřených a nudných hlubin podsvětí, kde byla jeho rasa před miliony let uvězněna pohyby tektonických desek. Nějakou dobu tak předstíral, že nemůže utéci, a doufal, že se přiučí černé magii čarodějem praktikované. Avšak brzy si uvědomil jednu důležitou skutečnost – jen málo kouzel je tak smrtících jako toxiny, kterými jako Netherdrake disponuje už od narození. Nechal proto kyselinou prožrat mříže svojí klece, vyklouzl ven, plivnul čaroději jed do očí a odletěl pryč, dát světu najevo, kdo je tu novým pánem.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,023
1,187
549
Zdraví
1,105
585
221
Mana
128-130
83-85
48-50
Poškození
12
6
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
575
Dosah útoku
1200
Rychlost střely

Schopnosti

Poison Attack

Zesiluje působení Viperova jedu, díky čemuž jeho běžné útoky aplikují sčítající se efekt snižující rychlost pohybu a odolnost vůči magii a také udělující průběžné poškození. Může se sečíst maximálně 5×.

Spotřeba many Spotřeba many: 25
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Auto. seslání, Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 4
POŠKOZENÍ ZA SEKUNDU: 4 / 8 / 12 / 16
ZPOMALENÍ POHYBU: 6% / 8% / 10% / 12%
ODOLNOST VŮČI MAGII: 3% / 5% / 7% / 9%
MAX. POČET SEČTENÍ: 5

Netherdrakův vrozený jedovatý dech rychle ubírá zdraví zasažených.

Nethertoxin

Viper vypustí do vybrané oblasti nethertoxin, který způsobí, že jednotky v této oblasti začnou dostávat průběžné poškození navyšující se podle toho, jak dlouho v oblasti setrvají. Kromě toho mají zasažené jednotky také přerušeny pasivní schopnosti.

Spotřeba many Spotřeba many: 85
Cooldown Cooldown: 14


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
MIN. POŠK. ZA SEKUNDU: 15 / 20 / 25 / 30
MAX. POŠK. ZA SEKUNDU: 80 / 100 / 120 / 140
TRVÁNÍ MAX. POŠK. ZA SEKUNDU: 4
ROZSAH: 400
TRVÁNÍ: 8

Jed z hlubin podsvětí promění zranění na smrtelný úraz a vyčerpání na smrt.

Corrosive Skin

Viper vylučuje infekční toxin udělující poškození a zpomalující útoky všech nepřátel nacházejících se v rozsahu do 1400 jednotek, kteří na Vipera zaútočí. Toxin také zvyšuje Viperovu odolnost vůči magii.

Spotřeba many Spotřeba many: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


TYP SCHOPNOSTI: Pasivní
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 4
MAX. ROZSAH: 1400

Nepřátelé, kteří zaútočí na Vipera, jsou často překvapeni, že jejich meče a brnění začnou okamžitě korodovat a rozpadat se.

Viper Strike

Viper sníží cílové nepřátelské jednotce rychlost pohybu a útoku a jedem jí začne udílet průběžné poškození. Efekt zpomalení se během působení jedu postupně snižuje.

Spotřeba many Spotřeba many: 125/175/250
Cooldown Cooldown: 50/40/30


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 5
ZPOMALENÍ POHYBU: 40% / 60% / 80%
ZPOMALENÍ ÚTOKU: 40 / 60 / 80

Nejsilnější z jedů, pomocí kterého Viper kdysi zabil i sadistického čaroděje, jenž se jej pokusil ochočit.