Viper

Avstånd - Bärande - Tålig - Initierare - Disabler

Överblick

17 + 2.00
21 + 2.50
21 + 2.40
27 - 29
275
0.94

Poison Attack

Intensifierar Vipers gift, vilket lägger till en effekt för hans normala attacker. Saktar ned fienders förflyttningshastighet, reducerar deras magiresistens och utdelar skada över tid. Effekten stackar upp till 5 gånger.


Nethertoxin

Viper frigör ett gift mot det inriktade området. Giftet inaktiverar fienders passiva förmågor och utdelar skada över tid. Skadan ökar ju längre fiendeenheterna befinner sig i det förgiftade området.


Corrosive Skin

Viper utsöndrar ett smittsamt gift som skadar och saktar ned attackhastigheten hos fiender som skadar Viper inom en radie av %max_range_tooltop%. Den utsöndrade syran ökar även Vipers magiresistans.


Viper Strike

Viper saktar ned den inriktade fiendeenhetens förflyttningshastighet och attackhastighet samtidigt som den utdelar giftskada över tid. Nedsaktningen reduceras gradvis under giftets varaktighet.Biografi

Som den ondsinta tjänaren av en sadistisk trollkarl som fångade och hoppades tämja honom, var Viper besynnerligt nöjd efter att ha blivit befriad från de förseglade och oföränderliga underjordiska Neather Reaches där hans ras hade levt under miljontals år, efter att tektoniska glidningar hade stängt in Nether-drakarna i upplysta grottor. Viper spenderade en del tid med att låtsas underkasta sig trollkarlens fängslande, för att kunna lära sig så mycket som möjligt av de mörka konster som magikern utövade. Han förstod dock snabbt att få trollformler var lika dödliga som de gifter som var hans födslorätt. Efter att ha utsöndrat en syra som snabbt åt sig igenom gallret på sin bur smet Nether-draken fri från sin fängsel, spottade gift i den gamla magikerns ögon och svävade iväg ut för att låta världen veta att den hade en ny härskare.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,023
1,187
549
Hälsa
1,105
585
221
Mana
128-130
83-85
48-50
Skada
12
6
1
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
575
Attackräckvidd
1200
Projektilhastighet

Förmågor

Poison Attack

Intensifierar Vipers gift, vilket lägger till en effekt för hans normala attacker. Saktar ned fienders förflyttningshastighet, reducerar deras magiresistens och utdelar skada över tid. Effekten stackar upp till 5 gånger.

Manakostnad Manakostnad: 25
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Auto-använd, Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 4
SKADA PER SEKUND: 4 / 8 / 12 / 16
NEDSAKTNING: 6% / 8% / 10% / 12%
MAGIRESISTENS: 3% / 5% / 7% / 9%
MAX. STACKAR: 5

Nederdrakens medfödda giftiga andedräkt suger snabbt livslusten av de drabbade.

Nethertoxin

Viper frigör ett gift mot det inriktade området. Giftet inaktiverar fienders passiva förmågor och utdelar skada över tid. Skadan ökar ju längre fiendeenheterna befinner sig i det förgiftade området.

Manakostnad Manakostnad: 85
Cooldown Cooldown: 14


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
MIN. SKADA PER SEKUND: 15 / 20 / 25 / 30
MAX. SKADA PER SEKUND: 80 / 100 / 120 / 140
MAX. SKADA PER SEKUND – VARAKTIGHET: 4
RADIE: 400
VARAKTIGHET: 8

Gift från det Nedre gör sår till dödsolyckor, och utmattning till död.

Corrosive Skin

Viper utsöndrar ett smittsamt gift som skadar och saktar ned attackhastigheten hos fiender som skadar Viper inom en radie av %max_range_tooltop%. Den utsöndrade syran ökar även Vipers magiresistans.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 4
MAX. AVSTÅNDSRADIE: 1400

Det är inte ovanligt att svärd och sköldar fräter sönder i händerna på de som attackerar Nederdraken.

Viper Strike

Viper saktar ned den inriktade fiendeenhetens förflyttningshastighet och attackhastighet samtidigt som den utdelar giftskada över tid. Nedsaktningen reduceras gradvis under giftets varaktighet.

Manakostnad Manakostnad: 125/175/250
Cooldown Cooldown: 50/40/30


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 5
SAKTAR NED: 40% / 60% / 80%
NEDSAKTNING ATTACK: 40 / 60 / 80

En gång använd för att slakta sin sadistiska framkallare, sprider sig Nederdrakens mest kraftfulla infektioner genom blodådrorna av de som är dåraktiga nog att möta Viper.