Visage

Далекобойни - Support - Nuker - Durable - Disabler - Pusher

Обзор

22 + 2.90
11 + 1.30
22 + 2.80
23 - 33
285
-0.46

Grave Chill

Visage източва скоростта на движение и атака от целевата единица, придобивайки я за себе си.


Soul Assumption

Visage събира заряди от душевна есенция всеки път, когато героите наблизо повече от 100 щети. Щом есенцията се освободи, тя нанася базови щети, както и такива за всеки събран душевен заряд.


Gravekeeper's Cloak

Visage генерира многопластова преграда, която го защитава от щети. Ако поеме такива от играч, се премахва един пласт и минава време, докато се възстанови.


Summon Familiars

Създава два слепи Familiar, които се сражават за Visage. Familiars притежават умението Stone Form, което им позволява да се превръщат в камък, зашеметявайки противници при приземяване. В Stone Form, Familiars са неуязвими и бързо регенерират своето здраве. Ако бъдат убити, Familiars дават голямо количество злато на убиеца.Биография

Настанен връз входа на „Тесния лабиринт“ стоят надвиснали презрителните фигури на гаргойли, в чийто взор навеки са пътищата към оня свят. Зверове и птички, хора и чудовища, всички създания, които умрат и поемат по пътя към отвъдното, някой ден трябва да минат под техния поглед. Защото за необвързания дух решението да пътува отвъд воала на смъртта е безвъзвратно. Но когато се открие шансът и чрез ловкост или коварство някоя неспокойна душа избегне отредения ѝ ад или рай, страховитият гаргойл Visage, материализираната форма на вечния дух Некро'лик, е този, който бива изпратен да ги довлачи обратно. Безскрупулен и ефикасен, невъзпрепятстван от принципите на смъртта и умората, Visage дебне своята плячка безконечно и безмилостно, разрушавайки с желание всичко, което би могло да даде подслон на избягалата духовна същност. Това, което пренебрегва законите на отвъдния живот, нивга не може да има отмора. Защото макар, че е вярно, мъртвите могат да бъдат възкресени, само въпрос на време е преди Visage да ги намери и върне в правилното им място.

Статистики

25
15
1
Ниво
2,225
1,313
568
Здраве
1,451
814
286
Мана
135-145
86-96
45-55
Щети
7
2
-0
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
600
Обсег на атака
1000
Скорост на снаряда

Умения

Grave Chill

Visage източва скоростта на движение и атака от целевата единица, придобивайки я за себе си.

Нужна мана Нужна мана: 90
Време за изчакване Време за изчакване: 16/14/12/10


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 6
ИЗТОЧВАНЕ НА СКОРОСТ ЗА ДВИЖЕНИЕ: 17% / 23% / 29% / 35%
ИЗТОЧВАНЕ НА СКОРОСТ ЗА АТАКА: 34 / 46 / 58 / 70

Топлината на слънцето никога не се усеща в тъмният и студен Тесния лабиринт.

Soul Assumption

Visage събира заряди от душевна есенция всеки път, когато героите наблизо повече от 100 щети. Щом есенцията се освободи, тя нанася базови щети, както и такива за всеки събран душевен заряд.

Нужна мана Нужна мана: 135/140/145/150
Време за изчакване Време за изчакване: 4


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: вражески единици
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
БАЗОВИ ЩЕТИ: 20
МАКС. ЗАРЯДИ: 3 / 4 / 5 / 6
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЗАРЯДА: 6
ПРАГ НА ЩЕТИТЕ ОТ СЪБИРАНЕТО: 100
РАДИУС НА ЩЕТИТЕ ОТ СЪБИРАНЕТО: 1500

Събраните души на мъртвите се стремят да донесат други до своя притежател.

Gravekeeper's Cloak

Visage генерира многопластова преграда, която го защитава от щети. Ако поеме такива от играч, се премахва един пласт и минава време, докато се възстанови.

Нужна мана Нужна мана: 0/0/0/0
Време за изчакване Време за изчакване: 0


УМЕНИЕ: пасивно
щети: 0 / 0 / 0 / 0
НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИ ЗА СЛОЙ: 8% / 12% / 16% / 20%
ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЛОЙ: 6 / 5 / 4 / 3
МИН. ЩЕТИ: 40
МАКС. НАМАЛЯВАНЕ НА ЩЕТИ: 80%

Здравите люспи на Visage споделят еднакви свойства на дух и камък, правейки го почти непроницаем към острие и магическо нападение.

Summon Familiars

Създава два слепи Familiar, които се сражават за Visage. Familiars притежават умението Stone Form, което им позволява да се превръщат в камък, зашеметявайки противници при приземяване. В Stone Form, Familiars са неуязвими и бързо регенерират своето здраве. Ако бъдат убити, Familiars дават голямо количество злато на убиеца.

Нужна мана Нужна мана: 150/150/150
Време за изчакване Време за изчакване: 130


УМЕНИЕ: няма цел
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЗДРАВЕ: 500 / 600 / 700
FAMILIAR — ЩЕТИ ОТ АТАКА: 20 / 40 / 60

Пазителите на Тесния лабиринт, Familiars на Некро'лик стоят на стража, бдейки над неговите владения.