Visage

Avstånd - Understöd - Bombare - Tålig - Disabler - Pushare

Överblick

22 + 2.90
11 + 1.30
22 + 2.80
23 - 33
285
-0.46

Grave Chill

Visage tömmer den inriktade enheten på förflyttning- och attackhastighet, och får den för sig själv.


Soul Assumption

Visage får laddningar av själsessens varje gång hjältar i närheten tar mer än 100 i skada. När essensen släpps lös gör den grundskada och ytterligare skada för varje laddning.


Gravekeeper's Cloak

Visage skapar en skiktad barriär som skyddar honom från skada. Om han tar skada från en spelare försvinner ett lager och tar tid innan det återställs.


Summon Familiars

Conjures two blind Familiars to fight for Visage. Familiars possess the Stone Form ability, that allows them to turn into stone, stunning enemies upon landing. While in Stone Form, Familiars are invulnerable, and rapidly regenerate their health. Familiars grant high bounty when killed.Biografi

Uppflugna på toppen av den Smala Labyrintens ingång sitter hotfulla former av spefulla gargojler som blickar ut över vägarna in till livet efter detta. Djur och fåglar, människor och monster, alla kreatur som dör och väljer att färdas bortom måste någon dag passera förbi deras blick. För en obunden ande är valet att färdas genom dödens slöja oåterkallelig. När det väl händer att en orolig själ för hand eller med list flyr sitt himmel eller helvete, är det den fruktade gargojlen Visage, den bundna formen av den eviga anden Necro'lic, som skickas för att återhämta den. Obarmhärtig och effektiv, obehindrad av dödens och utmattningens principer, förföljer Visage sitt byte utan nåd eller slut, och förstör gärna allt som kan ge skydd åt den förrymda essensen. Den som kringgår efterlivets lagar får aldrig vila; medan det visserligen är sant att dem döda kan återupplivas, är det bara en tidsfråga innan Visage hittar och bringar dem åter till sin rätta plats.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,225
1,313
568
Hälsa
1,451
814
286
Mana
135-145
86-96
45-55
Skada
7
2
-0
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
600
Attackräckvidd
1000
Projektilhastighet

Förmågor

Grave Chill

Visage tömmer den inriktade enheten på förflyttning- och attackhastighet, och får den för sig själv.

Manakostnad Manakostnad: 90
Cooldown Cooldown: 16/14/12/10


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
VARAKTIGHET: 6
HASTIGHETSTÖMNING: 17% / 23% / 29% / 35%
ATTACKHASTIGHETSTÖMNING: 34 / 46 / 58 / 70

Man kan aldrig känna solens värme i den Smala Labyrintens mörka kyla.

Soul Assumption

Visage får laddningar av själsessens varje gång hjältar i närheten tar mer än 100 i skada. När essensen släpps lös gör den grundskada och ytterligare skada för varje laddning.

Manakostnad Manakostnad: 135/140/145/150
Cooldown Cooldown: 4


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Fiendeenheter
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
GRUNDSKADA: 20
MAX. LADDNINGAR: 3 / 4 / 5 / 6
LADDNINGSTID: 6
SKADESAMLINGSTRÖSKEL: 100
SKADESAMLINGSRADIE: 1500

De hopsamlade själarna från de döda når ut för att hämta ännu en till sitt pack.

Gravekeeper's Cloak

Visage skapar en skiktad barriär som skyddar honom från skada. Om han tar skada från en spelare försvinner ett lager och tar tid innan det återställs.

Manakostnad Manakostnad: 0/0/0/0
Cooldown Cooldown: 0


FÖRMÅGA: Passiv
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
SKADEREDUCERING PER LAGER: 8% / 12% / 16% / 20%
ÅTERSTÄLLNINGSTID PER LAGER: 6 / 5 / 4 / 3
MIN. SKADA: 40
MAX DAMAGE REDUCTION: 80%

Visages tuffa fjäll delar både ett spökes och en stens egenskaper, vilket gör det nästan ogenomträngligt för svärd och magiska angrepp.

Summon Familiars

Conjures two blind Familiars to fight for Visage. Familiars possess the Stone Form ability, that allows them to turn into stone, stunning enemies upon landing. While in Stone Form, Familiars are invulnerable, and rapidly regenerate their health. Familiars grant high bounty when killed.

Manakostnad Manakostnad: 150/150/150
Cooldown Cooldown: 130


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
HP: 500 / 600 / 700
FAMILIAR - ATTACKSKADA: 20 / 40 / 60

Necro'lics Familiars, väktare över den Smala Labyrinten, vakar över hans domän.