Windranger

Na dálku - Carry - Supporti - Disableři - Escape - Nukeři

Přehled

18 + 2.60
17 + 1.40
17 + 3.00
24 - 36
295
1.38

Shackleshot

Připoutá cíl k nepřátelské jednotce nebo stromu za ním. Pokud se v blízkosti žádná jednotka či strom nenachází, výsledná doba omráčení je snížena na 0,75 sekundy.


Powershot

Windranger začne napínat svůj luk a následně vystřelí šíp, který udělí tím větší poškození, čím déle byla tětiva napínána (maximálně 1 sekundu). Tento šíp zraní všechny nepřátelské jednotky a zničí všechny stromy v cestě. Každý zasažený nepřítel snižuje poškození šípu o 20%.


Windrun

Zvýší rychlost pohybu a umožní Windranger vyhnout se všem fyzickým útokům. Navíc zpomaluje nepřátele nacházející se poblíž.


Focus Fire

Windranger usměrní vítr a získá tak bonus k rychlosti útoku na jednu nepřátelskou jednotku nebo budovu ve výši 400 bodů. Útoky na tento cíl udělují snížené poškození, avšak poškození přidané předměty není schopností nijak ovlivněno. Trvá 20 sekund. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.Příběh

Lesy na západě dobře střeží svá tajemství. Jedním z nich je i Lyralei, nepřekonatelná lučištnice a oblíbená neteř větru známá jako Windranger. Její rodina byla zabita v bouři v noc jejího narození, když jim vichřice zničila stavení a odnesla všechen majetek. Smršť smrti a destrukce přežilo pouze novorozeně. Během klidu po bouři si šťastného nemluvněte plačícího v trávě povšiml sám vítr, a protože mu ho bylo líto, pozvedl jej do vzduchu a odnesl na okraj sousední vesnice. V následujících letech se vítr k dítěti občas vracel a z dáli sledoval, jak trénuje. Nyní, po rocích výcviku, Windranger svými šípy nemine žádný cíl a dokáže se pohybovat oslepující rychlostí, jako by byla poháněna oním větrem. Smrští šípů vraždí své nepřátele a představuje skoro až sílu přírody.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,221
1,271
473
Zdraví
1,305
707
234
Mana
124-136
78-90
42-54
Poškození
9
4
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
600
Dosah útoku
1250
Rychlost střely

Schopnosti

Shackleshot

Připoutá cíl k nepřátelské jednotce nebo stromu za ním. Pokud se v blízkosti žádná jednotka či strom nenachází, výsledná doba omráčení je snížena na 0,75 sekundy.

Spotřeba many Spotřeba many: 70/85/100/115
Cooldown Cooldown: 18/16/14/12


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ SPOUTÁNÍ: 2 / 2.6 / 3.2 / 3.8

Jedna z dovedností, které Windranger se svým lukem ovládá, je schopnost střílet šípy se silnými lany umožňující zastavení unikajícího cíle.

Powershot

Windranger začne napínat svůj luk a následně vystřelí šíp, který udělí tím větší poškození, čím déle byla tětiva napínána (maximálně 1 sekundu). Tento šíp zraní všechny nepřátelské jednotky a zničí všechny stromy v cestě. Každý zasažený nepřítel snižuje poškození šípu o 20%.

Spotřeba many Spotřeba many: 90/100/110/120
Cooldown Cooldown: 12/11/10/9


TYP SCHOPNOSTI: Vyvolává se, Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
DOSAH: 2600

Během svých brzkých let výcviku se Lyralei naučila střílet mocné šípy, které rozštíply i stromy při cestě k cíli.

Windrun

Zvýší rychlost pohybu a umožní Windranger vyhnout se všem fyzickým útokům. Navíc zpomaluje nepřátele nacházející se poblíž.

Spotřeba many Spotřeba many: 50
Cooldown Cooldown: 15/14/13/12


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 60%
UHÝBÁNÍ: 100%
DOSAH ZPOMALENÍ NEPŘÁTEL: 325
TRVÁNÍ: 3 / 4 / 5 / 6

Lyralei očaruje okolní vítr tak, aby rozptýlil příchozí útoky.

Focus Fire

Windranger usměrní vítr a získá tak bonus k rychlosti útoku na jednu nepřátelskou jednotku nebo budovu ve výši 400 bodů. Útoky na tento cíl udělují snížené poškození, avšak poškození přidané předměty není schopností nijak ovlivněno. Trvá 20 sekund. Lze vylepšit pomocí předmětu Aghanim's Scepter.

Spotřeba many Spotřeba many: 75/100/125
Cooldown Cooldown: 70


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 400
REDUKCE POŠKOZENÍ: 50% / 40% / 30%
TRVÁNÍ: 20
COOLDOWN S AGHANIMEM: 15 / 15 / 15
REDUKCE POŠKOZENÍ S AGHANIMEM: 30% / 15% / -0%

Schopnosti Lyralei bombardovat protivníky smrští šípů se nic nevyrovná – ani přes sníženou přesnost.