Windranger

Na dálku - Carry - Supporti - Disableři - Escape - Nukeři

Přehled

18 + 3.00
17 + 1.40
18 + 3.00
24 - 36
290
1.38

Shackleshot

Připoutá cíl k nepřátelské jednotce nebo stromu za ním. Pokud se v blízkosti žádná jednotka či strom nenachází, doba omráčení je snížena na 0,75 sekundy.


Powershot

Windranger začne napínat svůj luk a následně vystřelí šíp, který udělí tím větší poškození, čím déle byla tětiva napínána (maximálně %channel_time_tooltip% sekundu). Tento šíp zraní všechny nepřátelské jednotky a zničí všechny stromy v cestě. Každý zasažený nepřítel snižuje poškození šípu o %damage_reduction%%.


Windrun

Zvýší rychlost pohybu a umožní Windranger vyhnout se všem fyzickým útokům. Navíc zpomaluje nepřátele nacházející se poblíž.


Focus Fire

Windranger usměrní vítr a získá tak bonus k rychlosti útoku na jednu nepřátelskou jednotku nebo budovu ve výši 450 bodů. Útoky na tento cíl udělují snížené poškození, avšak poškození přidané předměty není schopností nijak ovlivněno. Trvá %focusfire_duration_tooltip% sekund.Příběh

Lesy na západě dobře střeží svá tajemství. Jedním z nich je i Lyralei, nepřekonatelná lučištnice a oblíbená neteř větru známá jako Windranger. Její rodina byla zabita v bouři v noc jejího narození, když jim vichřice zničila stavení a odnesla všechen majetek. Smršť smrti a destrukce přežilo pouze novorozeně. Během klidu po bouři si šťastného nemluvněte plačícího v trávě povšiml sám vítr, a protože mu ho bylo líto, pozvedl jej do vzduchu a odnesl na okraj sousední vesnice. V následujících letech se vítr k dítěti občas vracel a z dáli sledoval, jak trénuje. Nyní, po rocích výcviku, Windranger svými šípy nemine žádný cíl a dokáže se pohybovat oslepující rychlostí, jako by byla poháněna oním větrem. Smrští šípů vraždí své nepřátele a představuje skoro až sílu přírody.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,240
1,290
492
Zdraví
1,430
780
234
Mana
134-146
84-96
42-54
Poškození
9
4
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
600
Dosah útoku
1250
Rychlost střely

Schopnosti

Shackleshot

Připoutá cíl k nepřátelské jednotce nebo stromu za ním. Pokud se v blízkosti žádná jednotka či strom nenachází, doba omráčení je snížena na 0,75 sekundy.

Spotřeba many Spotřeba many: 70/85/100/115
Cooldown Cooldown: 16/14/12/10


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

V repertoáru Windranger nechybí ani šípy se silnými lany, která spolehlivě zastaví unikající kořist.

Powershot

Windranger začne napínat svůj luk a následně vystřelí šíp, který udělí tím větší poškození, čím déle byla tětiva napínána (maximálně %channel_time_tooltip% sekundu). Tento šíp zraní všechny nepřátelské jednotky a zničí všechny stromy v cestě. Každý zasažený nepřítel snižuje poškození šípu o %damage_reduction%%.

Spotřeba many Spotřeba many: 90/100/110/120
Cooldown Cooldown: 12/11/10/9


TYP SCHOPNOSTI: Vyvolává se, Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOSAH: 2600

Už v prvních letech svého výcviku se Lyralei naučila střílet šípy tak silné, že jim v dosažení cíle nezabránily ani stromy.

Windrun

Zvýší rychlost pohybu a umožní Windranger vyhnout se všem fyzickým útokům. Navíc zpomaluje nepřátele nacházející se poblíž.

Spotřeba many Spotřeba many: 50
Cooldown Cooldown: 15/14/13/12


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 60%
UHÝBÁNÍ: 100%
DOSAH ZPOMALENÍ NEPŘÁTEL: 325
TRVÁNÍ: 3 / 4 / 5 / 6

Lyralei očaruje okolní poryvy větru, aby rozptýlily příchozí útoky.

Focus Fire

Windranger usměrní vítr a získá tak bonus k rychlosti útoku na jednu nepřátelskou jednotku nebo budovu ve výši 450 bodů. Útoky na tento cíl udělují snížené poškození, avšak poškození přidané předměty není schopností nijak ovlivněno. Trvá %focusfire_duration_tooltip% sekund.

Spotřeba many Spotřeba many: 75/100/125
Cooldown Cooldown: 70/50/30


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 450

Schopnosti Lyralei zasypat protivníky smrští šípů se nic nevyrovná.