Windranger

Na dálku - Carry - Supporti - Disableři - Escape - Nukeři

Přehled

18 + 3.60
17 + 1.40
18 + 3.00
24 - 36
290
1.38

Shackleshot

Připoutá cíl k nepřátelské jednotce nebo stromu za ním. Pokud se v blízkosti žádná jednotka či strom nenachází, doba omráčení je snížena na 0.75 sekundy.


Powershot

Windranger začne napínat svůj luk a následně vystřelí šíp, který udělí tím větší poškození, čím déle byla tětiva napínána (maximálně %abilitychanneltime% sekundu). Tento šíp zraní všechny nepřátelské jednotky a zničí všechny stromy v cestě. Každý zasažený nepřítel snižuje poškození šípu o %damage_reduction%%.


Windrun

Zvýší rychlost pohybu a umožní Windranger vyhnout se všem fyzickým útokům. Navíc zpomaluje nepřátele nacházející se poblíž.


Focus Fire

Windranger usměrní vítr a získá tak bonus k rychlosti útoku na jednu nepřátelskou jednotku nebo budovu ve výši 475 bodů. Útoky na tento cíl udělují snížené poškození, avšak poškození přidané předměty není schopností nijak ovlivněno.Příběh

Lesy na západě dobře střeží svá tajemství. Jedním z nich je i Lyralei, nepřekonatelná lučištnice a oblíbená neteř větru známá jako Windranger. Její rodina byla zabita v bouři v noc jejího narození, když jim vichřice zničila stavení a odnesla všechen majetek. Smršť smrti a destrukce přežilo pouze novorozeně. Během klidu po bouři si šťastného nemluvněte plačícího v trávě povšiml sám vítr, a protože mu ho bylo líto, pozvedl jej do vzduchu a odnesl na okraj sousední vesnice. V následujících letech se vítr k dítěti občas vracel a z dáli sledoval, jak trénuje. Nyní, po rocích výcviku, Windranger svými šípy nemine žádný cíl a dokáže se pohybovat oslepující rychlostí, jako by byla poháněna oním větrem. Smrští šípů vraždí své nepřátele a představuje skoro až sílu přírody.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,240
1,290
492
Zdraví
1,617
889
234
Mana
148-160
92-104
42-54
Poškození
9
4
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
600
Dosah útoku
1250
Rychlost střely

Schopnosti

Shackleshot

Připoutá cíl k nepřátelské jednotce nebo stromu za ním. Pokud se v blízkosti žádná jednotka či strom nenachází, doba omráčení je snížena na 0.75 sekundy.

Spotřeba many Spotřeba many: 70/85/100/115
Cooldown Cooldown: 16/14/12/10


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0

V repertoáru Windranger nechybí ani šípy se silnými lany, která spolehlivě zastaví unikající kořist.

Powershot

Windranger začne napínat svůj luk a následně vystřelí šíp, který udělí tím větší poškození, čím déle byla tětiva napínána (maximálně %abilitychanneltime% sekundu). Tento šíp zraní všechny nepřátelské jednotky a zničí všechny stromy v cestě. Každý zasažený nepřítel snižuje poškození šípu o %damage_reduction%%.

Spotřeba many Spotřeba many: 90/100/110/120
Cooldown Cooldown: 12/11/10/9


TYP SCHOPNOSTI: Vyvolává se, Cílový bod
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
DOSAH: 2600

Už v prvních letech svého výcviku se Lyralei naučila střílet šípy tak silné, že jim v dosažení cíle nezabránily ani stromy.

Windrun

Zvýší rychlost pohybu a umožní Windranger vyhnout se všem fyzickým útokům. Navíc zpomaluje nepřátele nacházející se poblíž.

Spotřeba many Spotřeba many: 50
Cooldown Cooldown: 15/14/13/12


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 60%
UHÝBÁNÍ: 100%
DOSAH ZPOMALENÍ NEPŘÁTEL: 325
TRVÁNÍ: 3 / 4 / 5 / 6

Lyralei očaruje okolní poryvy větru, aby rozptýlily příchozí útoky.

Focus Fire

Windranger usměrní vítr a získá tak bonus k rychlosti útoku na jednu nepřátelskou jednotku nebo budovu ve výši 475 bodů. Útoky na tento cíl udělují snížené poškození, avšak poškození přidané předměty není schopností nijak ovlivněno.

Spotřeba many Spotřeba many: 75/100/125
Cooldown Cooldown: 70/50/30


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
BONUS K RYCHLOSTI ÚTOKU: 475

Schopnosti Lyralei zasypat protivníky smrští šípů se nic nevyrovná.