Winter Wyvern

Na dálku - Supporti - Disableři - Nukeři

Přehled

26 + 3.60
16 + 1.90
24 + 2.60
12 - 19
285
1.24

Arctic Burn

Winter Wyvern se nechá vynést poryvem chladného větru, díky čemuž se dostane nad všechny překážky a má tak neomezený pohyb. Z této pozice také sesílá rychlejší útoky s delším dosahem, které po zásahu nepřátele zpomalí a každou sekundu jim uberou 6% z jejich momentálního zdraví. Krom toho má také při používání této schopnosti o 400 lepší dohled v noci.


Splinter Blast

Vyšle na nepřítele kouli křehkého ledu. Ta se po kontaktu neudělujícím cíli žádné poškození roztříští a na okolní nepřátele v rozsahu do 500 jednotek vyšle smrtící úlomky. Nepřátelé zasažení těmito úlomky jsou zpomaleni o 30%.


Cold Embrace

Zabalí spojeneckou jednotku do ledového zámotku, který ji zmrazí na místě, ale zároveň blokuje veškeré příchozí fyzické poškození a každou sekundu jí regeneruje zdraví krom základní regenerace též procentem z jejího maximálního zdraví.


Winter's Curse

Winter Wyvern zmrazí nepřítele na místě a na okolní nepřátelské jednotky sešle matoucí kouzlo, které je donutí zvýšenou rychlostí útočit na svého zmrzlého přítele. Zmrzlá jednotka a jednotky donucené na ni útočit jsou imunní vůči veškerému poškození od svých nepřátel (mimo Winter Wyvern a jí ovládaných jednotek).Příběh

Stejně jako jiní velcí básníci by chtěla i Auroth strávit co nejvíce času psaním. Avšak život Winter Wyvern je plný starostí. Eposy ledových draků mají dlouhou a rozmanitou historii, nicméně mnozí se obávají, že zbývající dračí učenci nejsou tak plodní jako jejich předkové, a své obavy dokazují na faktu, že od poslední zlaté éry přibylo do sbírek eposů jen málo řádků. Auroth je naštěstí jiná a její slova to potvrzují: „Zapomínáme, že v životě nejde jen o vítězství a nadvládu nad našimi nepřáteli. Svůj život bychom měli zasvětit i umění a tvorbě.“ Ona sama se tak vydává na expedice a vrací se s knihami, ze kterých může čerpat inspiraci. Bohužel všechny tyto výpravy ji neustále vyrušují od samotného psaní, což na sobě Auroth také pociťuje. A ačkoliv si je vědoma toho, že by měla trávit dny ve své sluji a obohacovat sbírky svojí tvorbou, místo toho se účastní obřích bitev proti mocným nepřátelům. Dobývá hrady, vykrádá starověké knihovny... což jí sice přináší slávu, pro ni je to ovšem pouze vedlejší efekt jejích výprav. Co naplat, že její schopnosti a síla na bojišti jsou vskutku legendární, když její knihy mezitím sbírají na své stránky místo písmen pouze prach. A tak zatímco by Auroth chtěla o hrdinských bitvách pouze psát, pomalu ale jistě se stává spíše jejich účastníkem.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,172
1,298
606
Zdraví
1,721
993
338
Mana
144-151
88-95
38-45
Poškození
10
5
1
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
425
Dosah útoku
700
Rychlost střely

Schopnosti

Arctic Burn

Winter Wyvern se nechá vynést poryvem chladného větru, díky čemuž se dostane nad všechny překážky a má tak neomezený pohyb. Z této pozice také sesílá rychlejší útoky s delším dosahem, které po zásahu nepřátele zpomalí a každou sekundu jim uberou 6% z jejich momentálního zdraví. Krom toho má také při používání této schopnosti o 400 lepší dohled v noci.

Spotřeba many Spotřeba many: 90
Cooldown Cooldown: 50/40/30/20


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ LETU: 8
BONUS K DOSAHU ÚTOKU: 350 / 425 / 500 / 575
SPÁLENÉ ZDRAVÍ: 6% / 7% / 8% / 9%
BONUS K DOHLEDU V NOCI: 400

V orgánu, kde mají ostatní draci zdroj svého ohně, má Auroth zásobárnu chladu tak nepředstavitelného, že po zásahu nepřítele nemrazí, nýbrž pálí.

Splinter Blast

Vyšle na nepřítele kouli křehkého ledu. Ta se po kontaktu neudělujícím cíli žádné poškození roztříští a na okolní nepřátele v rozsahu do 500 jednotek vyšle smrtící úlomky. Nepřátelé zasažení těmito úlomky jsou zpomaleni o 30%.

Spotřeba many Spotřeba many: 105/120/135/150
Cooldown Cooldown: 7


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 100 / 180 / 260 / 340
ROZSAH ROZTŘÍŠTĚNÍ: 500
ZPOMALENÍ POHYBU: 30%
TRVÁNÍ ZPOMALENÍ: 4

Speciální váčky ve zmrzlém jícnu Winter Wyvern produkují ledové projektily tříštící se o své oběti.

Cold Embrace

Zabalí spojeneckou jednotku do ledového zámotku, který ji zmrazí na místě, ale zároveň blokuje veškeré příchozí fyzické poškození a každou sekundu jí regeneruje zdraví krom základní regenerace též procentem z jejího maximálního zdraví.

Spotřeba many Spotřeba many: 50/60/70/80
Cooldown Cooldown: 24/21/18/15


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenecké jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
TRVÁNÍ: 4
ZÁKLADNÍ LÉČENÍ ZA SEKUNDU: 20 / 26 / 32 / 38

Chladné objetí přicházející ze samotného srdce zimy zpomalí krevní oběh a umožní léčivému kouzlu začít konat svou práci.

Winter's Curse

Winter Wyvern zmrazí nepřítele na místě a na okolní nepřátelské jednotky sešle matoucí kouzlo, které je donutí zvýšenou rychlostí útočit na svého zmrzlého přítele. Zmrzlá jednotka a jednotky donucené na ni útočit jsou imunní vůči veškerému poškození od svých nepřátel (mimo Winter Wyvern a jí ovládaných jednotek).

Spotřeba many Spotřeba many: 250
Cooldown Cooldown: 90


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Nepřátelské jednotky
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
ROZSAH: 500
REDUKCE POŠKOZENÍ KLETBY: 100%
RYCHLOST ÚTOKU: 55

Nejstarší kouzlo wyvern, které dokazuje pravdivost starého rčení: „Občas je nepřítel mého nepřítele též mým nepřítelem“.