Winter Wyvern

Menzilli - Destek - Engelleyici - Ani Hasar

GENEL BAKIŞ

26 + 3.60
16 + 1.90
24 + 2.60
12 - 19
285
1.24

Arctic Burn

Winter Wyvern kutup rüzgarıyla süzülür, engelsiz hareket ve nefesinin her saldırısında buz kesiğine neden olmasını sağlar. Süzülürken saldırıları daha hızlı ve daha uzağa ulaşır ve o anki canlarına saniyede %6 hasar veren büyü hasarıyla yavaşlatır. Aynı zamanda görüşü gecenin serinliğine karşı güçlenir, süzülürken geceleri 400 fazladan gece görüşü sağlar.


Splinter Blast

Düşmana doğru kırılgan buzdan bir top fırlatır. Buz çarpma anında parçalanır, 500 yarıçap yakınındaki düşmanlara hasar veren kıymıklar saçar ama ana hedefe etki etmez. Bu kıymıklar tarafından vurulan hedefler 30% yavaşlatılır.


Cold Embrace

Bir dostu buzlu bir tabakayla örter, katı bir şekilde dondururken saniye başına temel bir değerin yanı sıra maksimum sağlıklarının bir yüzdesiyle iyileştirir. Tabaka tüm fiziksel hasarları engeller.


Winter's Curse

Winter Wyvern bir düşmanı yerinde dondururken yakınındakileri donmuş arkadaşına saldırtmak için saldırı hızlarını arttırarak delirtici bir şekilde lanetler. Dondurulmuş kahraman ve arkadaşına saldırmak için lanetlenenler, düşmanlarından gelen bütün hasarlara karşı Winter Wyvern ve onun kontrolündeki birimler hariç bağışıklıdırlar.BİYOGRAFİ

Birçok büyük şair gibi Auroth da sadece şiir yazmak için zaman arzuluyor ancak Winter Wyvern’ın yaşamı sektelerle dolu. Eldwurn’ün epiklerinin uzun ve renkli bir hikâyesi vardır lakin bazıları, son yücelik çağından bu yana Eldwurn Eddas’a eklenen birkaç dize ile kalan ejderha âlimlerinin eskiden oldukları kadar üretken olduklarını düşünmüyor. Auroth hayıflanarak: “Hayatta, zafer ve düşman üzerinde üstünlük kurmak dışında daha fazla şey olduğunu unutuyoruz. Hayatlarımızı aynı zamanda yaratıcı dışavurumun peşinde de geçirmeliyiz.” diyor. Kitapları için bir ilham kaynağı bulmak amacıyla araştırma gezilerini yapmaya koyuluyor. Ancak bütün bu araştırma dikkat dağıtıcı olabiliyor ve şiir yazmak için harcaması gerekenden daha az süre harcamasına neden oluyor. Mağarasında kalıp Eddas’a ekleme yapması gerektiğini bilmesine rağmen sık sık kendisini, güçlü düşmanlara karşı mücadele ettiği epik savaşlarda buluyor. Kaleleri, kadim kütüphaneleri yağmalıyor ve eğer bu esnada kendine şan edinirse, kendisine bunun sadece, araştırmasının bir yan etkisi olduğunu söylüyor. Gerçek şu ki; Gücü ve kabiliyeti savaş alanında efsanevi olsa da âlimsel zahmetleri bu zamana kadar pek edebi bir övgüyle sonuçlanmadı. Ancak kahramanca bir hikâyenin başkahramanı olarak kalmakla yetinmekten memnun değil, Auroth. O aynı zamanda bu hikâyeyi yaratmak da istiyor.

İstatistikler

25
15
1
SEVİYE
2,172
1,298
606
SAĞLIK PUANI
1,721
993
338
MANA
144-151
88-95
38-45
HASAR
10
5
1
Zırh
 
1800 / 800
GÖRÜŞ MESAFESİ
425
SALDIRI MENZİLİ
700
ATILAN CİSİM HIZI

YETENEKLER

Arctic Burn

Winter Wyvern kutup rüzgarıyla süzülür, engelsiz hareket ve nefesinin her saldırısında buz kesiğine neden olmasını sağlar. Süzülürken saldırıları daha hızlı ve daha uzağa ulaşır ve o anki canlarına saniyede %6 hasar veren büyü hasarıyla yavaşlatır. Aynı zamanda görüşü gecenin serinliğine karşı güçlenir, süzülürken geceleri 400 fazladan gece görüşü sağlar.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 90
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 50/40/30/20


YETENEK: Hedefsiz
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
UÇUŞ SÜRESİ: 8
FAZLADAN SALDIRI MENZİLİ: 350 / 425 / 500 / 575
YAKILAN SAĞLIK: 6% / 7% / 8% / 9%
EKLENEN GECE GÖRÜŞ MENZİLİ: 400

Ejderhaların içlerindeki alevleri harladıkları yer ile aynı olan organ, Auroth'ta hayal bile edilemeyecek bir soğuğun yeridir. Onun donmuş boğazının derinliklerinden bir soluk düşmanları yanıcı bir can çekişmeye gönderir.

Splinter Blast

Düşmana doğru kırılgan buzdan bir top fırlatır. Buz çarpma anında parçalanır, 500 yarıçap yakınındaki düşmanlara hasar veren kıymıklar saçar ama ana hedefe etki etmez. Bu kıymıklar tarafından vurulan hedefler 30% yavaşlatılır.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 105/120/135/150
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 7


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Düşman Birimleri
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 100 / 180 / 260 / 340
PARÇALANMA YARIÇAPI: 500
HAREKET YAVAŞLATMA: 30%
YAVAŞLATMA SÜRESİ: 4

Donmuş boğuzandaki özel keseler tarafından yavaşça üretilir, Winter Wtvern düşmanlarına buz parçacıkları üfler.

Cold Embrace

Bir dostu buzlu bir tabakayla örter, katı bir şekilde dondururken saniye başına temel bir değerin yanı sıra maksimum sağlıklarının bir yüzdesiyle iyileştirir. Tabaka tüm fiziksel hasarları engeller.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 50/60/70/80
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 24/21/18/15


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Dost Birimler
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Evet
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
SÜRE: 4
SANİYE BAŞINA TEMEL İYİLEŞTİRME: 20 / 26 / 32 / 38

Kışın kalbinden soğuk ve iyileştirici bir kucak gelir. Buz kanı yavaşlatır ve şifalı büyünün daha etkili olmasını sağlar.

Winter's Curse

Winter Wyvern bir düşmanı yerinde dondururken yakınındakileri donmuş arkadaşına saldırtmak için saldırı hızlarını arttırarak delirtici bir şekilde lanetler. Dondurulmuş kahraman ve arkadaşına saldırmak için lanetlenenler, düşmanlarından gelen bütün hasarlara karşı Winter Wyvern ve onun kontrolündeki birimler hariç bağışıklıdırlar.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 250
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 90


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Düşman Birimleri
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Evet
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
LANET YARIÇAPI: 500
CURSE HASAR AZALTMASI: 100%
CURSE SALDIRI HIZI: 55

Bookwurm'un büyülerinden en eskisi, bu lanet, eski atasözüne doğru anlamı verir: bazen düşmanımın düşmanı hala benim düşmanımdır.