Io

Далекобойни - Support - Escape - Nuker

Обзор

23 + 1.70
14 + 1.60
17 + 3.00
22 - 31
320
2.96

Tether

Обвързва Io към съюзническа единица, предоставяйки им бонус скорост на движение. Когато Io възстановява здраве или мана, обвързаната единица придобива по-голяма част от това количество. Обвързването се пречупва, когато съюзническата единица се отдалечи прекалено много или Io отмени Tether.


Spirits

Призовава пет духа на частиците, които танцуват в кръг около Io. Ако някоя частица се сблъска с вражески герой, тя експлодира, нанасяйки щети върху всички противникови единици в площта около нея. Крийповете поемат незначителни щети от допира с дух на частиците, но не причиняват експлозия. Когато времетраенето приключи всички останали духове експлодират.


Overcharge

Io придобива бонус скорост на атака и реген. на здраве спрямо макс. такова. Ако Io е обвързан с Tether към съюзник, то тази единица също придобива бонусите.


Relocate

Телепортира Io и обвързания съюзник до всяко избрано местоположение. След като заклинанието изтече, Io и обвързаният съюзник ще бъдат върнати обратно до първоначалната им местоположение. С двоен клик ще се телепортирате до фонтана в базата на отбора Ви.Биография

Io е навсякъде и във всичко. Обявявано от враговете за великия разрушител, почитано от учените като проблясъка от божествено око. Тази странна мимолетна жизнена сила обитава всяка повърхност своевременно. Дори най-малката частица от съществуването на това създание се въплъщава във физичния свят във всеки даден миг.

Подобно на великите близнаци ездачи, Мрак и Светлина, то е поредният древен пътешественик, чиято истинска история е загубена из вековете. Io e вселенски основоположник, мимолетна сила по-стара от самото време, странник от обители отвъд схващанията на простосмъртните. Io не е нищо по-малко от съвкупността на всички привличащи и отблъскващи сили в материалното пространство. Едно разумно явление на заряда обвързващ цялостното съществувание. Присъствието на Io може да бъде изпитано във физичното пространство, единствено при контролираните изкривявания на тези електрически поточни линии. Като благосклонна и кооперативна сила, Io обвързва своето странно обаяние с другите, така че силите на съюзните му да бъдат подсилени. Мотивите му са неразгадаеми, силата — невъобразима. Io преминава отвъд физичното пространство, съвършената изразност на вселенските мистерии.

Статистики

25
15
1
Ниво
2,221
1,271
473
Здраве
1,089
608
299
Мана
131-140
81-90
39-48
Щети
11
6
3
Броня
 
1800 / 800
Обсег на видимост
500
Обсег на атака
1200
Скорост на снаряда

Умения

Tether

Обвързва Io към съюзническа единица, предоставяйки им бонус скорост на движение. Когато Io възстановява здраве или мана, обвързаната единица придобива по-голяма част от това количество. Обвързването се пречупва, когато съюзническата единица се отдалечи прекалено много или Io отмени Tether.

Нужна мана Нужна мана: 40/40/40/40
Време за изчакване Време за изчакване: 12


УМЕНИЕ: целева единица
ЗАСЯГА: съюзници
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Да
щети: 0 / 0 / 0 / 0
TETHER — МАКС. РАЗСТОЯНИЕ: 900 / 900 / 900 / 900
БОНУС СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ: 5% / 8% / 11% / 14%
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗДРАВЕ/МАНА: 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.5
ЗАБАВЯНЕ: 8% / 16% / 24% / 32%

Доброжелателният допит от Io носи сила, която е отвъд пространството на равнините.

Spirits

Призовава пет духа на частиците, които танцуват в кръг около Io. Ако някоя частица се сблъска с вражески герой, тя експлодира, нанасяйки щети върху всички противникови единици в площта около нея. Крийповете поемат незначителни щети от допира с дух на частиците, но не причиняват експлозия. Когато времетраенето приключи всички останали духове експлодират.

Нужна мана Нужна мана: 120/130/140/150
Време за изчакване Време за изчакване: 26/24/22/20


УМЕНИЕ: няма цел
ТИП ЩЕТИ: магически
ПРОНИКВА ПРЕЗ ИМУНИТЕТ СРЕЩУ ЗАКЛИНАНИЯ: Не
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ЩЕТИ (КРИЙП): 10 / 18 / 26 / 34
РАДИУС НА ЕКСПЛОЗИЯТА: 360
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 19 / 19 / 19 / 19

Io изкривява частиците на вселената със своите невъобразими възможности.

Overcharge

Io придобива бонус скорост на атака и реген. на здраве спрямо макс. такова. Ако Io е обвързан с Tether към съюзник, то тази единица също придобива бонусите.

Нужна мана Нужна мана: 40/60/80/100
Време за изчакване Време за изчакване: 22/20/18/16


УМЕНИЕ: няма цел
щети: 0 / 0 / 0 / 0
СКОРОСТ НА АТАКА: 50 / 80 / 110 / 140
МАКС. РЕГЕН. НА ЗДРАВЕ: 0.5% / 0.6% / 0.7% / 0.8%
ВРЕМЕТРАЕНЕ: 8

Извличайки енергията на материя от всички светове, Io започва разнищването на времето.

Relocate

Телепортира Io и обвързания съюзник до всяко избрано местоположение. След като заклинанието изтече, Io и обвързаният съюзник ще бъдат върнати обратно до първоначалната им местоположение. С двоен клик ще се телепортирате до фонтана в базата на отбора Ви.

Нужна мана Нужна мана: 175
Време за изчакване Време за изчакване: 90/75/60


УМЕНИЕ: целева точка
щети: 0 / 0 / 0 / 0
ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ: 3.5 / 3.25 / 3
ВРЕМЕ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ: 12 / 12 / 12

Io е олицетворението на вселенската тайна.