Io

Na dálku - Supporti - Escape - Nukeři

Přehled

23 + 1.70
14 + 1.60
17 + 3.00
22 - 31
320
2.96

Tether

Spojí Ia se spřátelenou jednotkou, díky čemuž oba získají bonus k rychlosti pohybu. Pokud si Io obnoví zdraví nebo manu, obnoví se jeho cíli několikanásobek množství. Spojení se přeruší, jakmile se spřátelená jednotka vzdálí příliš daleko, nebo když Io schopnost sám deaktivuje.


Spirits

Vyvolá pět duší, které tančí v kruhu okolo Ia. Pokud narazí do nepřátelského hrdiny, vybuchnou a udělí poškození nepřátelským jednotkám kolem. Creepové od duší dostávají menší poškození a nezapříčiní jejich explozi. Po skončení schopnosti zbývající duše explodují.


Overcharge

Io získá bonus k rychlosti útoku a regeneraci zdraví dle maximální hodnoty svého zdraví. Pokud je Io spojen se spřátelenou jednotkou, získají bonusy oba dva.


Relocate

Teleportuje Ia a s ním spojeného hrdinu na jakékoli místo na mapě. Po skončení kouzla se Io spolu se spojeným hrdinou vrátí zpět na původní místo. Dvojím kliknutím se teleportuješ k fontáně svého týmu.Příběh

Io je všude a ve všech věcech. Svými nepřáteli je označován jako nepřemožitelný a učenci je uctíván jako zajiskření božího oka. Okupuje všechny roviny najednou, byť vždy zasahuje alespoň sebemenší částí do roviny fyzické. Stejně jako dva velcí jezdci, Světlo a Tma, je dalším starobylým cestovatelem, jehož opravdový původ a historie jsou navěky ztraceny. Io, zvaný Wisp, je základem vesmíru, silou starší než čas, návštěvníkem ze sféry mimo chápání smrtelníků. Není ničím jiným, než součtem odpudivých a přitažlivých sil hmoty, projevem náboje, který váže existenci dohromady. Jen díky kontrolované deformaci elektromagnetických sil lze jeho přítomnost zachytit i ve fyzické rovině. Io, shovívavý a družný, zlepšuje schopnosti svých spolubojovníků tím, že se s nimi propojí pomocí zvláštních magnetických sil. Jeho motiv je neznámý, jeho síla nepředstavitelná. Nicméně i přesto nadále pluje napříč fyzickou rovinou jako jedno z dalších tajemství vesmíru.

Statistiky

25
15
1
Úroveň
2,221
1,271
473
Zdraví
1,089
608
299
Mana
131-140
81-90
39-48
Poškození
11
6
3
Brnění
 
1800 / 800
Rozsah vidění
500
Dosah útoku
1200
Rychlost střely

Schopnosti

Tether

Spojí Ia se spřátelenou jednotkou, díky čemuž oba získají bonus k rychlosti pohybu. Pokud si Io obnoví zdraví nebo manu, obnoví se jeho cíli několikanásobek množství. Spojení se přeruší, jakmile se spřátelená jednotka vzdálí příliš daleko, nebo když Io schopnost sám deaktivuje.

Spotřeba many Spotřeba many: 40/40/40/40
Cooldown Cooldown: 12


TYP SCHOPNOSTI: Cílová jednotka
PŮSOBÍ NA: Spojenci
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ano
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
MAX. DÉLKA SPOJENÍ: 900 / 900 / 900 / 900
BONUS K RYCHLOSTI POHYBU: 5% / 8% / 11% / 14%
ZVÝŠENÍ OBNOVENÉHO ZDRAVÍ/MANY: 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.5
ZPOMALENÍ: 8% / 16% / 24% / 32%

Benevolentní dotek Ia přenáší sílu mezi dimenzemi.

Spirits

Vyvolá pět duší, které tančí v kruhu okolo Ia. Pokud narazí do nepřátelského hrdiny, vybuchnou a udělí poškození nepřátelským jednotkám kolem. Creepové od duší dostávají menší poškození a nezapříčiní jejich explozi. Po skončení schopnosti zbývající duše explodují.

Spotřeba many Spotřeba many: 120/130/140/150
Cooldown Cooldown: 26/24/22/20


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
TYP POŠKOZENÍ: Magické
PRORAZÍ IMUNITU VŮČI KOUZLŮM: Ne
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
POŠKOZENÍ CREEPŮ: 10 / 18 / 26 / 34
ROZSAH EXPLOZE: 360
TRVÁNÍ: 19 / 19 / 19 / 19

Io pomocí svých nepředstavitelných schopností překroutí stavební částice vesmíru.

Overcharge

Io získá bonus k rychlosti útoku a regeneraci zdraví dle maximální hodnoty svého zdraví. Pokud je Io spojen se spřátelenou jednotkou, získají bonusy oba dva.

Spotřeba many Spotřeba many: 40/60/80/100
Cooldown Cooldown: 22/20/18/16


TYP SCHOPNOSTI: Nevyžaduje cíl
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
RYCHLOST ÚTOKU: 50 / 80 / 110 / 140
REGENERACE DLE MAX. ZDRAVÍ: 0.5% / 0.6% / 0.7% / 0.8%
TRVÁNÍ: 8

Pomocí energie hmoty ze všech světů začne Io rozplétat nitky času.

Relocate

Teleportuje Ia a s ním spojeného hrdinu na jakékoli místo na mapě. Po skončení kouzla se Io spolu se spojeným hrdinou vrátí zpět na původní místo. Dvojím kliknutím se teleportuješ k fontáně svého týmu.

Spotřeba many Spotřeba many: 175
Cooldown Cooldown: 90/75/60


TYP SCHOPNOSTI: Cílový bod
POšKOZENí: 0 / 0 / 0 / 0
PRODLEVA: 3.5 / 3.25 / 3
NÁVRAT ZA: 12 / 12 / 12

Io je ztělesněním veškerých tajemství vesmíru.