Io

Avstånd - Understöd - Smitare - Bombare

Överblick

23 + 1.70
14 + 1.60
17 + 3.00
22 - 31
320
2.96

Tether

Io binder sig med en allierad enhet, vilket ger båda högre förflyttningshastighet. När Io återställer hälsa eller mana kommer ditt bundna mål återställa en större del av den mängden. Förbindelsen bryts om den allierade enheten rör sig för långt bort, eller om Io avbryter förbindelsen.


Spirits

Summon five particle spirits that dance in a circle around Io. If a particle collides with an enemy hero, it explodes, damaging all enemy units in an area around it. Creeps take minor damage from touching a particle spirit, but do not cause them to explode. When its duration ends, any remaining Spirits explode.


Overcharge

Io gains bonus attack speed and HP Regen based on max health. If Io is Tethered to an ally, that unit also gains the bonuses.


Relocate

Teleporterar Io och dess förbundna allierade till vilken plats som helst på banan. När förmågan tar slut återvänder Io och den förbundna allierade till platsen de teleporterade ifrån. Dubbelklicka för att teleportera till ditt lags fontän.Biografi

Io är överallt, och i allt. Stämplad av fiender som den store ogöraren, dyrkad av de lärda som ett blinkande gudomligt öga så ockuperar detta märkliga irrbloss alla plan på en gång, och på blotta bråkdelen korsar den in sig till fysisk existens. Som de stora tvillingriddarna Mörker och Ljus, och ännu en forntida resenär vars sanna historia är förlorad i tiden, är Io, Wisp, ett universums fundament, en kraft äldre än tiden, en vandrare från riken långt bortom dödligas förstånd. Io är inget mindre än summan av all materias attraktions- och repulsionskraft, en förnimmande yttring av laddningen som binder partiklarna. Det är bara under den kontrollerade förvridningen av dessa krafter som Ios närvaro kan upplevas på det fysiska planet. Som en välvillig, samarbetsvillig kraft, förenar Io sin styrka till andra så att deras krafter kan utökas. Med outgrundlig motiv och styrka bortom all föreställning så rör sig Io genom det fysiska planet, ett perfekt uttryck för universums mysterier.

Statistik

25
15
1
Nivå
2,221
1,271
473
Hälsa
1,089
608
299
Mana
131-140
81-90
39-48
Skada
11
6
3
Skydd
 
1800 / 800
Synräckvidd
500
Attackräckvidd
1200
Projektilhastighet

Förmågor

Tether

Io binder sig med en allierad enhet, vilket ger båda högre förflyttningshastighet. När Io återställer hälsa eller mana kommer ditt bundna mål återställa en större del av den mängden. Förbindelsen bryts om den allierade enheten rör sig för långt bort, eller om Io avbryter förbindelsen.

Manakostnad Manakostnad: 40/40/40/40
Cooldown Cooldown: 12


FÖRMÅGA: Inriktad enhet
PÅVERKAR: Allierade
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Ja
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
MAX AVSTÅND: 900 / 900 / 900 / 900
FÖRFLYTTNINGSHASTIGHETSBONUS: 5% / 8% / 11% / 14%
HP/MANA-FÖRSTÄRKNING: 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.5
SLOW: 8% / 16% / 24% / 32%

Ios välvilliga beröring skänker styrka från mellan planen.

Spirits

Summon five particle spirits that dance in a circle around Io. If a particle collides with an enemy hero, it explodes, damaging all enemy units in an area around it. Creeps take minor damage from touching a particle spirit, but do not cause them to explode. When its duration ends, any remaining Spirits explode.

Manakostnad Manakostnad: 120/130/140/150
Cooldown Cooldown: 26/24/22/20


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADETYP: Magisk
GÅR IGENOM FÖRMÅGEIMMUNITET: Nej
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
CREEPSKADA: 10 / 18 / 26 / 34
EXPLOSIONSRADIE: 360
VARAKTIGHET: 19 / 19 / 19 / 19

Io tvinnar universums partiklar med sina ofattbara förmågor.

Overcharge

Io gains bonus attack speed and HP Regen based on max health. If Io is Tethered to an ally, that unit also gains the bonuses.

Manakostnad Manakostnad: 40/60/80/100
Cooldown Cooldown: 22/20/18/16


FÖRMÅGA: Inget mål
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
ATTACKHASTIGHET: 50 / 80 / 110 / 140
MAX HEALTH REGEN: 0.5% / 0.6% / 0.7% / 0.8%
DURATION: 8

Io drar till sig energin hos materia från alla världar och börjar riva upp tiden.

Relocate

Teleporterar Io och dess förbundna allierade till vilken plats som helst på banan. När förmågan tar slut återvänder Io och den förbundna allierade till platsen de teleporterade ifrån. Dubbelklicka för att teleportera till ditt lags fontän.

Manakostnad Manakostnad: 175
Cooldown Cooldown: 90/75/60


FÖRMÅGA: Punktmarkering
SKADA: 0 / 0 / 0 / 0
ANVÄNDNINGSTID: 3.5 / 3.25 / 3
ÅTERVÄNDNINGSTID: 12 / 12 / 12

Io är universums mysterium förkroppsligat.