Io

โจมตีระยะไกล - ตัวซัพพอร์ต - ตัวหนี - ตัวนูค

ภาพรวม

23 + 1.70
14 + 1.60
17 + 2.20
26 - 35
295
-0.04

Tether

ผูกติดตัว Io เข้ากับยูนิตฝ่ายเดียวกัน ทำให้ทั้งคู่ได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Io ฟื้นฟูพลังชีวิตหรือมานา ฮีโร่ที่ถูกผูกติดก็จะได้รับการฟื้นฟูเป็น 1.5 เท่าของค่าฟื้นฟูดังกล่าว ยูนิตฝ่ายศัตรูทุกตัวที่ขวางเส้นเชื่อมโยงจะถูกลดความเร็วลง และสายเชื่อมต่อจะขาดเมื่อยูนิตฝ่ายเดียวกันเคลื่อนที่ออกห่างกันมากเกินไปหรือเมื่อ Io ยกเลิกสกิล Tether เอง


Spirits

อัญเชิญจิตวิญญาณห้าดวง มาเริงระบำเป็นวงกลมรอบ Io หากวิญญาณชนเข้ากับฮีโร่ศัตรู มันจะระเบิดและสร้างความเสียหายแก่ยูนิตศัตรูทั้งหมดในพื้นที่โดยรอบ เหล่าครีปจะได้รับความเสียหายเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับดวงวิญญาณโดยวิญญาณจะไม่ระเบิด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา เหล่าดวงวิญญาณที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะระเบิด


Overcharge

Io ได้ความเร็วในการโจมตีพิเศษและได้รับความเสียหายน้อยลง แต่จะค่อย ๆ สูญเสียพลังชีวิตตามเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตปัจจุบันรวมทั้งสูญเสียมานาในทุก ๆ วินาที หาก Io ใช้สกิล Tether เชื่อมอยู่กับทีมเดียวกัน ยูนิตนั้นจะได้รับความสามารถเช่นกัน


Relocate

เทเลพอร์ต Io และใครก็ตามที่ผูกติดด้วยไปยังตำแหน่งใดก็ได้ หลังจากสกิลหมดระยะเวลา Io และใครก็ตามที่ผูกติดด้วยจะย้อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ดับเบิลคลิกเพื่อเทเลพอร์ตไปยังน้ำพุทีมของคุณประวัติ

Io นั้นอยู่ทั่วทุกหนแห่ง และอยู่ในทุกสรรพสิ่ง แต่เขาถูกปรักปรับโดยเหล่าศัตรูว่าเป็นตัวนำหายนะอันใหญ่หลวง และได้รับการบูชาโดยเหล่านักปราชญ์ให้เป็นแสงประกายแห่งพระเนตรผู้เป็นเจ้า ดวงแสงซึ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดนี้ อยู่ไปทั่วทุกมิติในเวลาเดียวกัน ส่วนประกอบสำคัญที่เล็กที่สุดของมันแฝงอยู่ในร่างของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตลอดเวลา เป็นดั่งคู่แฝดนักเดินทางของความมืดมิดและแสง และไม่เป็นเพียงนักทัศนาจรแห่งอดีตกาลผู้ที่ประวัติที่แท้จริงของมันได้สูญหายไปกับยุคสมัย Io หรือ Wisp คือมูลฐานแห่งจักรวาล ซึ่งพลังนั้นเก่าแก่ยิ่งกว่ากาลเวลา นักพเนจรจากแดนไกลเกินกว่าที่เหล่าผู้รู้ตายจะเข้าใจได้ Io ไม่ใช่อะไรที่น้อยไปกว่าผลรวมของแรงดึงดูดและแรงผลักกันภายในสสาร ซึ่งก็คือการปรากฏให้เห็นด้วยการรวมอนุภาคพลังงานที่มีความรู้สึกไว้ด้วยกัน มีเพียงการควบคุมการบิดเบือนพลังงานเหล่านี้เท่านั้นที่จะทำให้รูปร่างของ Io สามารถปรากฏได้ในมิติกายภาพ ความเมตตา พลังแห่งการช่วยเหลือ Io เชื่อมโยงความแข็งแกร่งของมันกับสิ่งอื่น ๆ เพื่อที่จะทำให้พลังของพวกพ้องเพิ่มขึ้น จุดมุ่งหมายของมันไม่อาจรู้ได้ พลังของมันนั้นเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ Io เคลื่อนผ่านระนาบแห่งวัตถุ และเป็นดั่งตัวแทนอันสมบูรณ์แบบของความลี้ลับแห่งจักรวาล

สถิติ

25
15
1
เลเวล
1,856
1,058
473
พลังชีวิต
1,089
608
299
มานา
116-125
74-83
43-52
พลังโจมตี
8
3
-0
เกราะป้องกัน
 
1800 / 800
ระยะการมองเห็น
575
ระยะการโจมตี
1200
ความเร็วกระสุนการโจมตี

สกิล

Tether

ผูกติดตัว Io เข้ากับยูนิตฝ่ายเดียวกัน ทำให้ทั้งคู่ได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Io ฟื้นฟูพลังชีวิตหรือมานา ฮีโร่ที่ถูกผูกติดก็จะได้รับการฟื้นฟูเป็น 1.5 เท่าของค่าฟื้นฟูดังกล่าว ยูนิตฝ่ายศัตรูทุกตัวที่ขวางเส้นเชื่อมโยงจะถูกลดความเร็วลง และสายเชื่อมต่อจะขาดเมื่อยูนิตฝ่ายเดียวกันเคลื่อนที่ออกห่างกันมากเกินไปหรือเมื่อ Io ยกเลิกสกิล Tether เอง

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 40/40/40/40
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 12


ประเภทสกิล: ยูนิตเป้าหมาย
ส่งผลต่อ: เพื่อนร่วมทีม
ทะลุผ่านการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์: ไม่ได้
ระยะทาง TETHER สูงสุด: 900 / 900 / 900 / 900
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่: 10% / 12% / 14% / 16%
ระยะเวลาการเชื่อมโยง: 12 / 12 / 12 / 12
ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง: 100%
ศัตรูโจมตีช้าลง: 100
ระยะเวลาลดความเร็วศัตรู: 0.75 / 1.25 / 1.75 / 2.25

สัมผัสอันอ่อนโยนของ Io จะหยิบยืมพลังจากช่องว่างระหว่างผืนพิภพมาให้

Spirits

อัญเชิญจิตวิญญาณห้าดวง มาเริงระบำเป็นวงกลมรอบ Io หากวิญญาณชนเข้ากับฮีโร่ศัตรู มันจะระเบิดและสร้างความเสียหายแก่ยูนิตศัตรูทั้งหมดในพื้นที่โดยรอบ เหล่าครีปจะได้รับความเสียหายเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับดวงวิญญาณโดยวิญญาณจะไม่ระเบิด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา เหล่าดวงวิญญาณที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะระเบิด

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 150
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 20/18/16/14


ประเภทสกิล: ไม่มีเป้าหมาย
ประเภทความเสียหาย: เวทมนตร์
ทะลุผ่านการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์: ไม่ได้
ความเสียหายแก่ครีป: 8 / 14 / 20 / 26
รัศมีการระเบิด: 300 / 300 / 300 / 300
ระยะเวลาแสดงผล: 19 / 19 / 19 / 19

Io บิดเบือนอนุภาคแห่งเอกภพด้วยความสามารถของมันอันสุดหยั่งถึง

Overcharge

Io ได้ความเร็วในการโจมตีพิเศษและได้รับความเสียหายน้อยลง แต่จะค่อย ๆ สูญเสียพลังชีวิตตามเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตปัจจุบันรวมทั้งสูญเสียมานาในทุก ๆ วินาที หาก Io ใช้สกิล Tether เชื่อมอยู่กับทีมเดียวกัน ยูนิตนั้นจะได้รับความสามารถเช่นกัน

คูลดาวน์ คูลดาวน์: 2


ประเภทสกิล: ไม่มีเป้าหมาย, เปิด/ปิด
ความเร็วในการโจมตี: 40 / 50 / 60 / 70
ลดความเสียหายที่ได้รับ: 5% / 10% / 15% / 20%
อัตราการเสียพลังชีวิต/มานา: 6%

ด้วยการชักนำพลังงานจากทุกผืนพิภพ ทำให้ Io แก้ไขกระแสเวลาได้

Relocate

เทเลพอร์ต Io และใครก็ตามที่ผูกติดด้วยไปยังตำแหน่งใดก็ได้ หลังจากสกิลหมดระยะเวลา Io และใครก็ตามที่ผูกติดด้วยจะย้อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ดับเบิลคลิกเพื่อเทเลพอร์ตไปยังน้ำพุทีมของคุณ

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 100/100/100
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 120/100/80


ประเภทสกิล: ตำแหน่งเป้าหมาย
ดีเลย์หลังการร่าย: 2.7 / 2.35 / 2
ระยะเวลาย้อนกลับ: 12 / 12 / 12

Io คือรูปธรรมของความลับแห่งจักรวาล