Io

โจมตีระยะไกล - ตัวซัพพอร์ต - ตัวหนี - ตัวนูค

ภาพรวม

23 + 1.70
14 + 1.60
17 + 3.00
22 - 31
320
2.96

Tether

ผูกติดตัว Io เข้ากับยูนิตฝ่ายเดียวกัน ทำให้ทั้งคู่ได้รับความเร็ว ในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Io ฟื้นฟูพลังชีวิตหรือมานา ฮีโร่ที่ผูกติดด้วยจะได้รับการฟื้นฟูเป็นหลายเท่าของค่าฟื้นฟูนั้น และสายเชื่อมต่อจะขาดเมื่อยูนิตฝ่ายเดียวกันเคลื่อนที่ออกห่างกัน มากเกินไป หรือเมื่อ Io ยกเลิกสกิล Tether เอง


Spirits

อัญเชิญจิตวิญญาณห้าดวงมาเริงระบำเป็นวงกลมรอบ Io ซึ่งหาก วิญญาณชนเข้ากับฮีโร่ศัตรู มันจะระเบิดและสร้างความเสียหายแก่ยูนิตศัตรูทั้งหมดในพื้นที่โดยรอบ ครีปจะได้ รับความเสียหายเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับดวงวิญญาณแต่จะไม่ระเบิด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ดวงวิญญาณที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะระเบิดออก


Overcharge

Io ได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น และอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตตามค่าพลังชีวิตสูงสุด และหาก Io ใช้ สกิล Tether เชื่อมอยู่กับฝ่ายเดียวกัน ยูนิตนั้นก็จะได้รับ โบนัสดังกล่าวเช่นกัน


Relocate

เทเลพอร์ต Io และใครก็ตามที่ผูกติดด้วยไปยังตำแหน่งใดก็ได้ หลังจากสกิลหมดระยะเวลา Io และใครก็ตามที่ผูกติดด้วย จะย้อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ดับเบิลคลิกเพื่อเทเลพอร์ตไปยังน้ำพุทีมของคุณประวัติ

Io นั้นอยู่ทั่วทุกหนแห่ง และอยู่ในทุกสรรพสิ่ง แต่เขาถูกปรักปรับโดยเหล่าศัตรูว่าเป็นตัวนำหายนะอันใหญ่หลวง และได้รับการบูชาโดยเหล่านักปราชญ์ให้เป็นแสงประกายแห่งพระเนตรผู้เป็นเจ้า ดวงแสงซึ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดนี้ อยู่ไปทั่วทุกมิติในเวลาเดียวกัน ส่วนประกอบสำคัญที่เล็กที่สุดของมันแฝงอยู่ในร่างของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ตลอดเวลา เป็นดั่งคู่แฝดนักเดินทางของความมืดมิดและแสง และไม่เป็นเพียงนักทัศนาจรแห่งอดีตกาลผู้ที่ประวัติที่แท้จริงของมันได้สูญหายไปกับยุคสมัย Io หรือ Wisp คือมูลฐานแห่งจักรวาล ซึ่งพลังนั้นเก่าแก่ยิ่งกว่ากาลเวลา นักพเนจรจากแดนไกลเกินกว่าที่เหล่าผู้รู้ตายจะเข้าใจได้ Io ไม่ใช่อะไรที่น้อยไปกว่าผลรวมของแรงดึงดูดและแรงผลักกันภายในสสาร ซึ่งก็คือการปรากฏให้เห็นด้วยการรวมอนุภาคพลังงานที่มีความรู้สึกไว้ด้วยกัน มีเพียงการควบคุมการบิดเบือนพลังงานเหล่านี้เท่านั้นที่จะทำให้รูปร่างของ Io สามารถปรากฏได้ในมิติกายภาพ ความเมตตา พลังแห่งการช่วยเหลือ Io เชื่อมโยงความแข็งแกร่งของมันกับสิ่งอื่น ๆ เพื่อที่จะทำให้พลังของพวกพ้องเพิ่มขึ้น จุดมุ่งหมายของมันไม่อาจรู้ได้ พลังของมันนั้นเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ Io เคลื่อนผ่านระนาบแห่งวัตถุ และเป็นดั่งตัวแทนอันสมบูรณ์แบบของความลี้ลับแห่งจักรวาล

สถิติ

25
15
1
เลเวล
2,221
1,271
473
พลังชีวิต
1,089
608
299
มานา
131-140
81-90
39-48
พลังโจมตี
11
6
3
เกราะป้องกัน
 
1800 / 800
ระยะการมองเห็น
500
ระยะการโจมตี
1200
ความเร็วกระสุนการโจมตี

สกิล

Tether

ผูกติดตัว Io เข้ากับยูนิตฝ่ายเดียวกัน ทำให้ทั้งคู่ได้รับความเร็ว ในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Io ฟื้นฟูพลังชีวิตหรือมานา ฮีโร่ที่ผูกติดด้วยจะได้รับการฟื้นฟูเป็นหลายเท่าของค่าฟื้นฟูนั้น และสายเชื่อมต่อจะขาดเมื่อยูนิตฝ่ายเดียวกันเคลื่อนที่ออกห่างกัน มากเกินไป หรือเมื่อ Io ยกเลิกสกิล Tether เอง

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 40/40/40/40
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 12


ประเภทสกิล: ยูนิตเป้าหมาย
ส่งผลต่อ: เพื่อนร่วมทีม
: ได้
: 0 / 0 / 0 / 0
ระยะทาง TETHER สูงสุด: 900 / 900 / 900 / 900
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่: 5% / 8% / 11% / 14%
เพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิต/มานา: 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.5
ช้าลง: 8% / 16% / 24% / 32%

สัมผัสอันอ่อนโยนของ Io จะหยิบยืมพลังจากช่องว่างระหว่างผืนพิภพมาให้

Spirits

อัญเชิญจิตวิญญาณห้าดวงมาเริงระบำเป็นวงกลมรอบ Io ซึ่งหาก วิญญาณชนเข้ากับฮีโร่ศัตรู มันจะระเบิดและสร้างความเสียหายแก่ยูนิตศัตรูทั้งหมดในพื้นที่โดยรอบ ครีปจะได้ รับความเสียหายเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับดวงวิญญาณแต่จะไม่ระเบิด เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ดวงวิญญาณที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะระเบิดออก

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 120/130/140/150
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 26/24/22/20


ประเภทสกิล: ไม่มีเป้าหมาย
ประเภทความเสียหาย: เวทมนตร์
: ไม่ได้
: 0 / 0 / 0 / 0
ความเสียหายแก่ครีป: 10 / 18 / 26 / 34
รัศมีการระเบิด: 360
ระยะเวลาแสดงผล: 19 / 19 / 19 / 19

Io บิดเบือนอนุภาคแห่งเอกภพด้วยความสามารถของมันอันสุดหยั่งถึง

Overcharge

Io ได้ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น และอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตตามค่าพลังชีวิตสูงสุด และหาก Io ใช้ สกิล Tether เชื่อมอยู่กับฝ่ายเดียวกัน ยูนิตนั้นก็จะได้รับ โบนัสดังกล่าวเช่นกัน

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 40/60/80/100
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 22/20/18/16


ประเภทสกิล: ไม่มีเป้าหมาย
: 0 / 0 / 0 / 0
ความเร็วในการโจมตี: 50 / 80 / 110 / 140
อัตราฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุด: 0.5% / 0.6% / 0.7% / 0.8%
ระยะเวลา: 8

ด้วยการชักนำพลังงานจากทุกผืนพิภพ ทำให้ Io แก้ไขกระแสเวลาได้

Relocate

เทเลพอร์ต Io และใครก็ตามที่ผูกติดด้วยไปยังตำแหน่งใดก็ได้ หลังจากสกิลหมดระยะเวลา Io และใครก็ตามที่ผูกติดด้วย จะย้อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ดับเบิลคลิกเพื่อเทเลพอร์ตไปยังน้ำพุทีมของคุณ

มานาที่ใช้ มานาที่ใช้: 175
คูลดาวน์ คูลดาวน์: 90/75/60


ประเภทสกิล: ตำแหน่งเป้าหมาย
: 0 / 0 / 0 / 0
เวลาร่าย: 3.5 / 3.25 / 3
ระยะเวลาย้อนกลับ: 12 / 12 / 12

Io คือรูปธรรมของความลับแห่งจักรวาล