Io

Menzilli - Destek - Kaçış - Ani Hasar

GENEL BAKIŞ

23 + 1.70
14 + 1.60
17 + 3.00
22 - 31
320
2.96

Tether

Io'yu dost bir birime bağlar ve Io ve bağlanan kişiye fazladan hareket hızı verir. Io sağlık veya mana yenilediği zaman bağlı olduğu birim de buna bağlı olarak büyük oranda yenilenme kazanır. Dost birim çok uzağa giderse ya da Io bağı iptal ederse bağ kopar.


Spirits

Io, etrafında dönerek daireler çizen beş adet ruh çağırır. Eğer parçalardan biri bir kahramana çarparsa patlar ve etrafındaki alanda bulunan tüm düşman birimlerine hasar verir. Yaratıklar ruh parçalarına temas ettiklerinde çok az hasar alırlar fakat ruhları patlatmazlar. Süresi bittiğinde kalan bütün ruhlar patlar.


Overcharge

Io, fazladan saldırı hızı ve azami sağlığına bağlı olarak sağlık yenilenmesi kazanır. Eğer Io bir dost birime bağlı ise, o birim de bonusları elde eder.


Relocate

Kendini ve herhangi bir bağlı dost birimi herhangi bir konuma ışınlar. Büyü sona erdikten sonra sen ve sana bağlı herhangi bir dost birim asıl konuma geri döner. Çift tıklamak takımının üssüne ışınlar.BİYOGRAFİ

Io, her yerdedir ve her şeydedir. Düşmanları tarafından yüce muhrip diye suçlanan, alimlerin kutsal gözün pırıltısı diye taptıkları Io; varlığının en ufak parçasının herhangi bir vakitte fizikî varoluşa geçişiyle tüm düzlemleri tek seferde kaplar. Tıpkı yüce ikiz süvari Karanlık ve Aydınlık gibi geçmişi asırlarda kaybolmuş kadim bir seyyah olan Io, evrenin zamandan daha eski Temel güçlerinden birisidir; fâni anlayıştan uzak boyutlardan gelen bir gezgindir. Io maddenin içerisindeki çekici ve itici güçlerin toplamından, parçacıkları bir arada tutan yükün duyarlı bir alâmetinden başka bir şey değildir. O, bu güçlerin sadece kontrol edilen bükülmelerinde var olduğundan Io’nun mevcûdiyeti fizikî düzlemde hissedilebilir. İyiliksever, işbirlikçi Io müttefiklerinin kuvveti artsın diye gücünü diğerlerine bağlar. Gerekçeleri anlaşılmaz, gücü tasavvur edilemez olan Io evrenin gizemlerinin mükemmel tabiri fizikî düzlemin içinde hareket eder.

İstatistikler

25
15
1
SEVİYE
2,221
1,271
473
SAĞLIK PUANI
1,089
608
299
MANA
131-140
81-90
39-48
HASAR
11
6
3
Zırh
 
1800 / 800
GÖRÜŞ MESAFESİ
500
SALDIRI MENZİLİ
1200
ATILAN CİSİM HIZI

YETENEKLER

Tether

Io'yu dost bir birime bağlar ve Io ve bağlanan kişiye fazladan hareket hızı verir. Io sağlık veya mana yenilediği zaman bağlı olduğu birim de buna bağlı olarak büyük oranda yenilenme kazanır. Dost birim çok uzağa giderse ya da Io bağı iptal ederse bağ kopar.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 40/40/40/40
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 12


YETENEK: Birim Hedefli
ETKİLER: Dost Birimlere
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Evet
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
MAKS TETHER MESAFESİ: 900 / 900 / 900 / 900
FAZLADAN HAREKET HIZI: 5% / 8% / 11% / 14%
SP/MANA ARTIRIMI: 0.6 / 0.9 / 1.2 / 1.5
YAVAŞLATMA: 8% / 16% / 24% / 32%

Io'nun bu yardımsever dokunuşu yüzeyler arasında kuvvet akışı sağlar.

Spirits

Io, etrafında dönerek daireler çizen beş adet ruh çağırır. Eğer parçalardan biri bir kahramana çarparsa patlar ve etrafındaki alanda bulunan tüm düşman birimlerine hasar verir. Yaratıklar ruh parçalarına temas ettiklerinde çok az hasar alırlar fakat ruhları patlatmazlar. Süresi bittiğinde kalan bütün ruhlar patlar.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 120/130/140/150
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 26/24/22/20


YETENEK: Hedefsiz
HASAR TÜRÜ: Büyüsel
BÜYÜ BAĞIŞIKLIĞINI DELME: Hayır
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
YARATIK HASARI: 10 / 18 / 26 / 34
PATLAMA YARIÇAPI: 360
SÜRE: 19 / 19 / 19 / 19

Io evrenin moleküllerini akıl sır erdirilemeyen yetenekleriyle büker.

Overcharge

Io, fazladan saldırı hızı ve azami sağlığına bağlı olarak sağlık yenilenmesi kazanır. Eğer Io bir dost birime bağlı ise, o birim de bonusları elde eder.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 40/60/80/100
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 22/20/18/16


YETENEK: Hedefsiz
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
SALDIRI HIZI: 50 / 80 / 110 / 140
MAKS. SAĞLIK YENİLEME: 0.5% / 0.6% / 0.7% / 0.8%
SÜRE: 8

Io bütün dünyalardan maddesel enerjiyi özümseyerek zamandan bağımsız hale gelir.

Relocate

Kendini ve herhangi bir bağlı dost birimi herhangi bir konuma ışınlar. Büyü sona erdikten sonra sen ve sana bağlı herhangi bir dost birim asıl konuma geri döner. Çift tıklamak takımının üssüne ışınlar.

MANA BEDELİ MANA BEDELİ: 175
DOLUM SÜRESİ DOLUM SÜRESİ: 90/75/60


YETENEK: Nokta Hedefli
HASAR: 0 / 0 / 0 / 0
KULLANMA SÜRESİ: 3.5 / 3.25 / 3
DÖNÜŞ SÜRESİ: 12 / 12 / 12

Io evrenin gizemlerinin somut halidir.