Thể lệ cuộc thi làm phim ngắn Dota 2
Thể lệ

 • Bài dự thi không dài quá 90 giây.

 • Bài dự thi phải liên quan đến Dota 2.

 • Bài dự thi có thể phối kết hợp bất kỳ giữa hoạt hình hay người đóng nhằm mục đích sáng tạo. Không nhất thiết phải dùng Source Filmmaker.

 • Mỗi bài dự thi phải có độ phân giải tối thiểu là 1080p.

 • Hạn chót tham dự là 18 giờ Việt Nam ngày 07 tháng 08, 2019. Quá trình gửi phải được hoàn thành, bao gồm cả việc đăng tải video và điền phiếu dự thi, trước khi đến hạn chót.

 • Bài dự thi sẽ được đánh giá bởi cộng đồng Steam trên Steam Workshop. Các bài được bầu chọn nhiều nhất sẽ được Valve chọn lựa để trình chiếu cho chủ sở hữu Battle Pass The International 2019, nhằm lấy biểu quyết sau cùng từ cộng đồng Battle Pass. Người thắng cuộc sẽ được công bố tại The International 2019.

 • Video phải được tạo mới và được sáng tạo riêng cho cuộc thi làm phim Dota 2.

 • Bạn được tự do dùng bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ nào của Valve.

 • Nếu bạn dùng tài sản sở hữu trí tuệ nào không thuộc Valve, bạn phải là chủ quyền sao chép hoặc có quyền từ người sở hữu. Bạn sẽ được yêu cầu bảo đảm với Valve rằng mình có mọi quyền cần thiết và được phép sử dụng, như thế bài dự thi mới được xem xét. Bất kỳ bài đăng nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không do Valve sở hữu, sẽ bị loại. Lưu ý rằng với vật phẩm workshop, bạn vẫn phải cung cấp đường dẫn tới vật phẩm đã được dùng, nhưng không cần quyền đặc biệt nào từ người sở hữu, vì các sản phẩm trên workshop đã tự động cấp quyền sử dụng vật phẩm.

 • Một người được phép nộp nhiều bài dự thi.

 • Bài dự thi không được chứa quảng cáo.


 • Giải thưởng

  Các bài dự thi hàng đầu sẽ được giới thiệu tới chủ sở hữu Battle Pass The International 2019 để được bầu chọn bởi cộng đồng Battle Pass, các phim chiến thắng sẽ được thông báo và trình chiếu trên màn hình và sân khấu giải The International 2019. Valve sẽ thưởng $25,000 cho giải nhất; $10,000 cho giải nhì; $5,000 cho giải ba; và $500 cho mỗi bài dự thi bảy hạng liền kề sau đó. Nếu video của bạn được chọn để giới thiệu tới người sở hữu Battlepass The International 2019, bạn sẽ được liên hệ qua email đăng ký tài khoản Steam được liên kết trên trang workshop của video.


  How do I upload a submission?

 • Navigate to the Short Film Contest Agreement page tại đây. Log in and accept the agreement.

 • Once you have accepted the agreement, navigate to your Steam Profile 'Videos' page, which can be found in Steam by mousing over your Account name, selecting Content, then Videos, or by using the following link: https://steamcommunity.com/my/videos/

 • If you have not yet linked your YouTube account to your Steam Profile, you will need to do so by clicking the 'Link YouTube Account' button in the upper right.

 • Once your YouTube account is linked to your Steam Account, click the 'Add Videos from YouTube' button on your Videos page.

 • Select the Video you want to upload from the list of your YouTube videos, then when asked, select 'Associate the video(s) with a game', and choose 'Dota 2 - Short Film 2019'. Then click the 'Add Video' button.

 • You have now successfully submitted your video to the Dota 2 Short Film Contest.


 • How do I review the video submissions?

  Help review and discuss the video submissions by going to the Trang cộng đồng cuộc thi làm phim ngắn Dota 2.


  Other people helped me with my submission. How do I add them as co-authors?

  Once you've uploaded a submission, it should appear in the videos section of your Steam Community page. From here, simply click on the video; once it pops up, click on 'View Comments and Details' to view Owner Controls and add contributors.  Clicking 'Add/remove Contributors' will pop up a dialog showing you your friends list. Click on friends to select them as co-authors of your submission.

  Your friends should then receive an email letting them accept or decline whether they are a contributor to the submission. Remember to get your co-authors to accept before the deadline!

  How do I view previous submissions?

  Bạn có thể xem các bài dự thi của The International 2018 tại đây.