การแข่งขันงานหลัก
August 7-12, 2017
สนาม KeyArena ที่ Seattle Center
เงินรางวัลรวมปัจจุบัน
$24,787,916
 

Ways to Watch

Live Streams

Watch the entire tournament live through Steam Broadcasting, YouTube, or Twitch. Get real-time stats, graphs, and Steam chat as part of the DotaTV Live Streaming experience. You can also step into Dota VR Theater to watch live matches and replays in SteamVR.

In Person

If you purchased a ticket, visit the ticketing FAQ to learn how to pick up your badge and link it to your Steam account. Fans can also watch the tournament for free on a huge LED screen on the lawn next to KeyArena.

Newcomer Stream

Have friends new to Dota? The Newcomer Stream is a special broadcast enhanced with contextual overlays aimed at easing people into understanding the expansive world of Dota during the most exciting event of the competitive year.

In-Game

Watching in the Dota 2 client lets you control your own camera or even see the pro-player perspective. Battle Pass owners can also make in-game Battle Predictions for a chance at bonus Battle Points. Find the live brackets and schedule in the Featured section of the Watch menu.

Pubstomps

We know many fans can't make it to KeyArena to see The International in person, so this year we've partnered with Barcraft United to help users connect at local Pubstomp events around the globe.

DVR Replays

Tune in a few hours late, or relive the previous day's full broadcast complete with pause and rewind features. The results of each day's games are hidden by default in the Replays section of the website to help avoid spoilers.
Prize Pool Distribution
$10,862,683
อันดับที่หนึ่ง
$3,950,067
อันดับที่สอง
$2,592,231
อันดับที่สาม
$1,728,154
อันดับที่สี่
$1,110,956
อันดับที่ห้า
$1,110,956
อันดับที่หก
$617,198
อันดับที่เจ็ด
$617,198
อันดับที่แปด
$370,319
อันดับที่เก้า
$370,319
อันดับที่สิบ
$370,319
อันดับที่สิบเอ็ด
$370,319
อันดับที่สิบสอง
$123,440
อันดับที่ 13
$123,440
อันดับที่ 14
$123,440
อันดับที่ 15
$123,440
อันดับที่ 16
$61,720
17th Place
$61,720
18th Place
$100,000
All-Star Game
อัปเดตล่าสุด: 09.20.17 3:53 am PDT
รายได้ 25% จากการขาย Battle Pass ทั้งหมดจะเพิ่มเงินรางวัลรวมของ The International โดยตรง