พฤ.
15
ศ.
16
ส.
17
อา.
18

รอบแบ่งกลุ่ม
รอบแบ่งกลุ่มวันที่ 4