Pokyny k záznamům
Pokyny
 • Všechny videoklipy (dále jen „záznamy“) musí být nejméně v kvalitě 720p.
 • Můžete vytvořit libovolný počet záznamů. Všechny záznamy však musí být nahrány na YouTube do pátku 11. srpna 2017.
 • Tvůrce musí disponovat souhlasem od všech osob na záznamu zachycených a interagujících (nevztahuje se na davové záběry apod.).
 • Záznamy vybrané společností Valve se objeví v úvodních videích zahajujících každý den hlavní události šampionátu The International.
 • Společnost Valve vybere záznamy dle svého uvážení. Za použití záznamu nezíská jeho tvůrce žádnou odměnu ani výhru.
 • Odesláním záznamu pro zvážení potvrzujete, že jste vlastníky všech nezbytných práv k záznamu se vztahujících a také máte právo poskytnout společnosti Valve licenci popsanou níže.
 • Odsouhlasením těchto podmínek poskytuje tvůrce záznamu společnosti Valve celosvětovou, trvalou a neukončitelnou licenci používat odeslaný záznam dle uvážení a vysílat jej též kdekoli a jakkoli dle uvážení. Společnost Valve také bude moci dle uvážení upravovat, stříhat či jinak vytvářet nové verze záznamu.Jak nahraji záznam?

 • Přejděte na stránku se Smlouvou o záznamu použitém pro úvodní video umístěnou zde. Přihlaste se a vyjádřete souhlas se smlouvou.

 • Jakmile odsouhlasíte smlouvu, přejděte na stránku „Videa“ na svém profilu služby Steam. Na tuto stránku se dostanete buď najetím myši na název svého účtu v klientovi služby Steam a následným vybráním možností „Sdílený obsah“ a „Videa“ nebo následováním tohoto odkazu: http://steamcommunity.com/my/videos/

 • Pokud ještě nemáte svůj profil ve službě Steam propojený s účtem na YouTube, učiňte tak kliknutím na tlačítko „Propojit s účtem na YouTube“ vpravo nahoře.

 • Jakmile účet připojíte, klikněte na stránce „Videa“ na tlačítko „Přidat videa z YouTube“.

 • Následně vyberte ze seznamu svých videí na webu YouTube to, které chcete nahrát (tedy Váš záznam) a až budete vyzváni, abyste přiřadili video/videa ke hře, vyberte z nabídky „The International Opening Reel“. Pak už jen stačí kliknout na tlačítko „Přidat video“.

 • Tím je celý proces dokončen a Váš záznam je odeslán pro zvážení.