Opening Reel Guidelines
Riktlinjer
 • Alla videoklipp ("bidrag") måste vara minst 720p.
 • Du får skicka in så många bidrag som du vill. Alla bidrag måste vara uppladdade på YouTube senaste fredag den 11 augusti.
 • Skaparen av videon måste ha godkännanden från personer som syns i klippet i en privat miljö.
 • Bidrag valda av Valve kommer vara med i öppningsfilmerna som inviger varje dag av huvudtävlingen under The International.
 • Valve kommer på eget bevåg välja bidrag som inkluderas i öppningsfilmerna. Inget pris eller annan form av betalning kommer ges till bidrag.
 • Genom att skicka in ett bidrag för övervägande, ansvarar du för att du är ägaren av alla rättigheter i bidraget och att du har rättigheten att bevilja licensen som beskrivs nedan till Valve.
 • Genom att indikera ditt godkännande här, ger du Valve en världsomspännande, evig, icke-uppsägbar licens att använda bidraget hur de vill, och att sända och visa repriser av bidraget hur de vill. Valve får även redigera, klippa, och på andra sätt skapa nya versioner av bidraget hur de vill.How do I upload a submission?

 • Navigate to the Opening Reel Submission Agreement page här. Log in and accept the agreement.

 • Once you have accepted the agreement, navigate to your Steam Profile 'Videos' page, which can be found in Steam by mousing over your Account name, selecting Content, then Videos, or by using the following link: http://steamcommunity.com/my/videos/

 • If you have not yet linked your YouTube account to your Steam Profile, you will need to do so by clicking the 'Link YouTube Account' button in the upper right.

 • Once your YouTube account is linked to your Steam Account, click the 'Add Videos from YouTube' button on your Videos page.

 • Select the Video you want to upload from the list of your YouTube videos, then when asked, select 'Associate the video(s) with a game', and choose 'The International Opening Reel'. Then click the 'Add Video' button.

 • You have now successfully submitted your video to The International 2017 Opening Reel.