แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาพยนตร์เปิดตัว
แนวทางปฏิบัติ
 • คลิปวิดีโอทั้งหมด (“ผลงาน”) จะต้องมีความคมชัดอย่างน้อย 720p
 • คุณสามารถนำเสนอผลงานได้ตามจำนวนเท่าที่คุณต้องการ ผลงานทั้งหมดต้องถูกอัปโหลดขึ้น YouTube ก่อนวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม
 • ผู้นำเสนอผลงานต้องได้รับความยินยอมในการปรากฏตัวในผลงานจากบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพเคลื่อนไหวในพื้นที่ส่วนบุคคล
 • ผลงานที่ได้รับเลือกโดย Valve จะปรากฏในภาพยนตร์เปิดตัวซึ่งจะฉายเปิดงานแข่งหลักในแต่ละวันของ The International
 • Valve จะเลือกผลงานที่จะได้รวมเข้าในภาพยนตร์เปิดตัวโดยดุลยพินิจของ Valve แต่เพียงผู้เดียว โดยจะไม่มีการมอบรางวัลหรือการชำระเงินอื่น ๆ สำหรับการใช้ผลงาน
 • ด้วยการนำเสนอผลงานให้พิจารณา คุณยืนยันว่าคุณคือเจ้าของสิทธิ์ในผลงานทั้งหมด และมีสิทธิ์ที่จะมอบการอนุญาตสิทธิ์ให้แก่ Valve ดังที่อธิบายด้านล่างนี้
 • ด้วยการระบุความยินยอมของคุณในที่นี้ ผู้นำเสนอผลงานจะมอบการอนุญาตสิทธิ์ทั่วโลก ตลอดไป และไม่มีวันสิ้นสุดให้แก่ Valve ในการใช้ผลงานตามต้องการโดยดุลยพินิจของ Valve แต่เพียงผู้เดียว และในการออกอากาศผลงานและออกอากาศผลงานซ้ำโดยดุลยพินิจของ Valve แต่เพียงผู้เดียว Valve ยังอาจแก้ไข ตัดต่อ หรือไม่เช่นนั้นสร้างผลงานเป็นเวอร์ชันใหม่โดยดุลยพินิจของ Valve แต่เพียงผู้เดียวฉันจะอัปโหลดผลงานได้อย่างไร?

 • ไปยังหน้าข้อตกลงการนำเสนอภาพยนตร์เปิดตัว ที่นี่. เข้าสู่ระบบและยอมรับข้อตกลง

 • เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว ไปยังหน้า 'วิดีโอ' บนโปรไฟล์ Steam ของคุณ ซึ่งสามารถเข้าได้ทาง Steam โดยนำเมาส์ไปชี้ที่ชื่อบัญชีของคุณ เลือกเนื้อหา จากนั้นเข้าวิดีโอ หรือเข้าผ่านลิงก์นี้: http://steamcommunity.com/my/videos/

 • หากคุณยังไม่ได้เชื่อมต่อบัญชี YouTube ของคุณเข้ากับโปรไฟล์ Steam คุณจำเป็นจะต้องทำ โดยคลิกที่ปุ่ม 'เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ใน YouTube' ทางมุมขวาบน

 • เมื่อบัญชี YouTube ของคุณได้เชื่อมต่อกับบัญชี Steam ของคุณแล้ว คลิกที่ปุ่ม 'เพิ่มวิดีโอจาก YouTube' ที่หน้าวิดีโอของคุณ

 • เลือกวิดีโอที่คุณต้องการจะอัปโหลดจากรายการวิดีโอบน YouTube ของคุณ เมื่อถูกถาม ให้เลือก 'เชื่อมโยงวิดีโอกับเกม' แล้วเลือก 'ภาพยนตร์เปิดตัว The International' จากนั้นจึงคลิกที่ปุ่ม 'เพิ่มวิดีโอ'

 • คุณได้ส่งวิดีโอเข้าร่วมภาพยนตร์เปิดตัว The International เป็นที่เรียบร้อยแล้ว