REGISTRACE NA SEZóNNí šAMPIONáTY
Tuto stránku mohou použít jak manažeři pro správu a odesílání pozvánek do týmu, tak hráči pro přijetí pozvánky nebo opuštění týmu. Jakmile hráč přijme pozvánku do týmu, je v týmu uzamčen a nelze jej z něj odebrat.

Také zde můžete zjistit stav aktuální soupisky nebo procházet nejnovější přijaté důležité pozvánky.
Časté dotazy
Kdy budou otevřeny registrace? Aktualizováno!
Fáze odebírání hráčů momentálně trvá do 16. května. Poté už nebudete moci ze svého týmu odebrat žádné hráče, pouze přidat nové. Ale pozor, v každém týmu může být maximálně pět hráčů. Hráči v týmech, které nepotvrdí svoji účast do 16. května 9.00, budou odebráni automaticky.
Kdy budou soupisky uzamčeny? Aktualizováno!
Soupisky budou uzamčeny 24. května v 9.00 a zůstanou uzamčeny do skončení letošního šampionátu The International.
Svůj tým jsem zaregistroval už minulou sezónu, musím jej zaregistrovat znovu?Aktualizováno!
Váš tým bude uložen z předchozí sezóny, ale před skončením fáze odebírání hráčů musíte potvrdit jeho opětovnou účast. To můžete provést v části „Spravovat tým“. Týmy, které nepotvrdí účast, přijdou automaticky o všechny hráče. Pokud chcete z týmu sami někoho odebrat, budete tak moci učinit při fázi odebírání hráčů. Jakmile tato fáze skončí, začne fáze druhá, během níž budete zase moci do svého týmu hráče přidat. Ale pozor, v každém týmu může být maximálně pět hráčů.
Jak je hráč uzamčen v týmu?
Nejprve manažer týmu rozešle pozvánky hráčům. Tyto pozvánky mohou následně hráči, kteří je obdrželi, zhodnotit a jednu z nich přijmout. Jakmile tak učiní, stanou se členy profesionálního týmu a jsou v něm uzamčeni do té doby, než znovu začne fáze odebírání hráčů během období změn soupisek.
Co obnáší uzamčení v týmu?
Jakmile je hráč uzamčen v týmu, není možné jej odebrat a ani sám dobrovolně nemůže tým opustit.
Může být pozvánka do profesionálního týmu odvolána?
Ano, ale pouze do té doby, dokud ji hráč nepřijme. Jakmile hráč pozvánku přijme, není možné jej z týmu odebrat.
Může být hráč pozván do více profesionálních týmů?
Ano, ale může přijmout pozvánku pouze do jednoho týmu.
Je možné mít v týmu záložní hráče?
Záložní hráči již nejsou registrováni během období změn soupisek. Týmy, které se kvalifikují na šampionát The International, budou moci po skončení kvalifikací na pozici záložního hráče pozvat kohokoli, kdo se šampionátu neúčastní. Pokud se tak rozhodnou, jakýkoli hlavní hráč může kliknutím na tlačítko „Stát se záložníkem“ přenechat své místo záložníkovi. Pokud jím tedy tým disponuje.
Mohu hráče, který odešel ve fázi odebírání hráčů znovu přidat do týmu při fázi přidávání hráčů?
Ano, do týmu může být přidán jakýkoli dostupný hráč.
Co když je potřeba změnit soupisku po uzamčení?
Změna soupisky po uzamčení způsobí, že tým přijde o nárok na pozvánku přímo na šampionát nebo do regionální kvalifikace. Tým se však stále bude moci zaregistrovat a zúčastnit otevřené kvalifikace.
Co když tým potřebuje změnit sponzora nebo se připojit do organizace?
Do správy sponzorů a organizací týmům nijak nemluvíme. Jediné, co požadujeme, je to, aby se po uzamčení neměnila zaregistrovaná soupiska hráčů.
Co se stane s nevyřízenými pozvánkami po uzamčení?
Všechny nevyřízené pozvánky budou zrušeny.
Je před uzávěrkou nutné aktualizovat tým také v klientovi hry?
Ne, informace o týmech v klientovi hry aktualizujeme my.
Jaké informace jsou veřejně viditelné?
Pozvánky jsou soukromé a mohou je vidět pouze pozvaní hráči a manažeři. Jakmile však hráč pozvánku přijme, je jeho rozhodnutí veřejně viditelné. Stejně tak je veřejně viditelná informace o tom, že byl hráč odebrán z týmu nebo jej opustil.