REGISTRACE NA VELKé A MALé šAMPIONáTY VE HřE DOTA 2
PřEHLED / SOUPISKY TýMů / HRáčI / MANAžEřI
První fáze skončila:
Monday, 22-Jan-18 17:00:00 PST
Druhá fáze skončila:
Monday, 05-Feb-18 17:00:00 PST
Tato stránka slouží k registraci týmů a hráčů na nadcházející velké a malé šampionáty.

Také zde můžete zjistit aktuální soupisky týmů nebo procházet nejnovější přijaté důležité pozvánky.

Časté dotazy
JAK PROBÍHÁ PROCES REGISTRACE?
Proces registrace vypadá následovně:

První fáze

  • Manažeři mohou opětovně zaregistrovat své týmy z předchozího registračního období
  • Manažeři mohou opětovně pozvat do svého týmu předešlé hráče nebo je naopak z týmu odebrat
  • Hráči mohou přijmout pozvánky do svých předešlých týmů
  • Hráči se mohou odebrat ze svých předešlých týmů ho týmů
  • Hráči, kteří nebudou do konce první fáze opětovně pozváni do svých předešlých týmů, budou z těchto týmů odebráni

Druhá fáze

  • Hráče už nelze odebrat z týmů
  • Manažeři mohou zaregistrovat nové týmy
  • Manažeři mohou do svých zaregistrovaných týmů pozvat volné hráče
  • Hráči mohou přijmout pozvánky do týmů
  • Veškeré nepřijaté pozvánky jsou na konci druhé fáze zrušeny a soupisky jsou uzamčeny
CO MUSÍM UDĚLAT JAKO HRÁČ?
Musíte se zaregistrovat na stránce Hráči.
UŽ JSEM SE ZAREGISTROVAL DŘÍVE, MUSÍM SE REGISTROVAT ZNOVU?
Ano, hráči se musí zaregistrovat každé registrační období.
CO MUSÍM UDĚLAT JAKO MANAŽER?
Musíte buď v první fázi znovu zaregistrovat svůj stávající tým, nebo ve druhé fázi vytvořit v klientovi hry tým nový a zaregistrovat jej. Jakmile tak učiníte, musíte do týmu pozvat zaregistrované hráče, abyste do konce druhé fáze měli připravenou soupisku o pěti hráčích s přijatými pozvánkami.
MŮŽE BÝT ODEBRANÝ HRÁČ ZNOVU POZVÁN DO TÝMU?
Ano, všichni zaregistrovaní hráči, kteří nepřijali pozvánku, mohou být znovu pozváni ve druhé fázi.
KDY ZAČÍNAJÍ REGISTRACE?
První fáze již probíhá. Konce obou fází můžete vidět výše.
VZTAHUJE SE REGISTRACE NA VELKÉ I MALÉ ŠAMPIONÁTY?
Ano.
KDY SE ZNOVU ODEMKNOU SOUPISKY? Aktualizováno!
Další registrační období začne po skončení šampionátu The International 2018.
MŮŽE HRÁČ OPUSTIT TÝM POTÉ, CO PŘIJME POZVÁNKU?
Ne. Jakmile hráč přijme pozvánku, je uzamčen v soupisce daného týmu až do dalšího registračního období.
MOHOU BÝT V TÝMU NÁHRADNÍCI?
Na náhradníky se nevztahuje proces registrace. Použití náhradníka při velkém či malém šampionátu může vést k penalizaci získaných bodů (viz časté dotazy).
A JAK JE TO S NÁHRADNÍKY BĚHEM REGISTRAČNÍHO OBDOBÍ? Nové!
Během registračního období (tedy do konce druhé fáze) nejsou týmy penalizovány za používání náhradníků.
CO KDYŽ MUSÍ TÝM PO UZAMČENÍ ZMĚNIT SOUPISKU?
Hraní se soupiskou, která se zásadně liší od zaregistrované soupisky, může vést k penalizaci získaných bodů podobně jako použití náhradníků (viz časté dotazy).
LZE ZRUŠIT POZVÁNKU DO TÝMU?
Ano, ale pouze, pokud ji hráč ještě nepřijal. Jakmile hráč pozvánku přijme, není možné jej odebrat z týmu.
MŮŽE BÝT HRÁČ POZVÁN DO VÍCE TÝMŮ?
Ano, ale může přijmout pouze jednu z těchto pozvánek.
JE NUTNÉ PŘED UZÁVĚRKOU AKTUALIZOVAT TÝM TAKÉ V KLIENTOVI HRY?
Ne, informace o týmech v klientovi hry aktualizujeme sami na konci druhé fáze.