11,326,101
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - August 18th, 2017

SILTBREAKER CHANGES
* Introduced Adventure Mode, available in Act 1 and Act 2: players start and gain more lives, and enemies have less health and deal less damage. Star rewards, achievements, and Artifacts are disabled in this mode.
* 9 new Heroes have been added to the pool of available heroes.
* Abaddon has been removed from the pool of available heroes.
* Significantly increased the drop rate of many Artifacts.
* Artifact drops in game now ensure that all players have a received an Artifact this session and that the Artifact is not a duplicate for that player before switching to a random distribution (was previously entirely random).
* Introduced a new type of currency, Artifact Coins. Artifact Coins are persistent between play sessions and are consumed to activate your existing Artifacts in game. They are earned for completing zones and can be found as drops from enemies. Artifacts found during a game do not require a cost in that game, and there is no Act restriction on Artifacts.