11,353,861
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - August 3rd, 2018

* Fixed various charged abilities not consistently being affected by cooldown reduction properly
* Fixed a bug where non-stun interrupts did not reliably cancel channeled abilities if cast an instant before the end of the channel; for example Vengeful Spirit's Nether Swap cast on a target at the last tick of channeling a Town Portal scroll.
* Hero voice lines for picking up bounty runes no longer play in the first 30 seconds of game time.
* Fixed an uncommon client crash with Morphling's Morph ability.
* Fixed a bug in the interaction of Lycan's Howl and units with low max HP, which sometimes created uncontrollable and unkillable units.