11,195,261
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - August 3rd, 2018

* Fixed various charged abilities not consistently being affected by cooldown reduction properly
* Fixed a bug where non-stun interrupts did not reliably cancel channeled abilities if cast an instant before the end of the channel; for example Vengeful Spirit's Nether Swap cast on a target at the last tick of channeling a Town Portal scroll.
* Hero voice lines for picking up bounty runes no longer play in the first 30 seconds of game time.
* Fixed an uncommon client crash with Morphling's Morph ability.
* Fixed a bug in the interaction of Lycan's Howl and units with low max HP, which sometimes created uncontrollable and unkillable units.