10,338,543
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - August 31st, 2018

Grimstroke
- Phantom's Embrace: Fixed the phantom latching to invulnerable targets (e.g. Cycloned units and Storm Spirit in Ball Lightning).
- Ink Swell: Fixed caster needing to be alive for the explosion damage and stun to apply
- Soulbind: Fixed its interaction with Witch Doctor’s Cask, Bounty Hunter’s Shuriken Toss, and Legion Commander’s Duel.