10,374,236
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - August 31st, 2018

Grimstroke
- Phantom's Embrace: Fixed the phantom latching to invulnerable targets (e.g. Cycloned units and Storm Spirit in Ball Lightning).
- Ink Swell: Fixed caster needing to be alive for the explosion damage and stun to apply
- Soulbind: Fixed its interaction with Witch Doctor’s Cask, Bounty Hunter’s Shuriken Toss, and Legion Commander’s Duel.