10,374,236
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - October 12th, 2018

7.19d:
==

* Drow Ranger: Marksmanship agility bonus reduced from 40/60/80 to 35/55/75
* Earthshaker: Base armor reduced by 1
* Grimstroke: Ink Swell max damage reduced from 220/280/340/400 to 160/240/320/400
* Grimstroke: Ink Swell movement speed bonus reduced from 18/22/26/30% to 18%
* Grimstroke: Phantom Embrace latch duration from 4/4/5/5 to 5
* Grimstroke: Phantom Embrace DPS rescaled from 12/18/24/30 to 6/14/22/30
* Necrophos: Level 10 Talent reduced from +40 Damage to +30
* Necrophos: Level 20 Talent reduced from +80 Attack Speed to +70
* Phantom Lancer: Spirit Lance cast range rescaled from 750 to 525/600/675/750
* Riki: Smoke Screen slow rescaled from 10/15/20/25% to 8/12/16/20%
* Riki: Smoke Screen miss chance rescaled from 40/50/60/70% to 10/30/50/70%
* Riki: Tricks of the Trade AoE reduced from 500 to 450
* Riki: Tricks of the Trade duration rescaled from 4/5/6 to 4/4.5/5
* Riki: Level 20 Talent reduced from +900 Blink Strike Range to +700
* Riki: Level 25 Talent reduced from +400 Tricks of the Trade AoE to +300
* Silencer: Last Word damage reduced from 120/180/240/300 to 75/150/225/300
* Terrorblade: Conjure Image manacost increased from 70 to 70/75/80/85
* Terrorblade: Reflection slow reduced from -25% to -20%
* Terrorblade: Sunder manacost increased from 200/100/0 to 200/100/50
* Terrorblade: Level 15 Talent reduced from +300 Health to +250
* Treant Protector: Leech Seed heal reduced from 15/30/45/60 to 12/24/36/48
* Undying: Tombstone hit count reduced from 4/5/6/8 to 4/5/6/7
* Ursa: Fury Swipes duration reduced from 20 to 8/12/16/20
* Weaver: Shukuchi Manacost increased from 60 to 70
* Zeus: Arc Lightning manacost increased from 65/70/75/80 to 80