9,011,477
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - October 31st, 2018

- Fixed a longstanding bug that caused units to attack more slowly than expected at certain attack speeds.
- Fixing a bug that caused Morphling to not gain stats when leveling up while morphed.
- Fixed a bug that allowed the Silence from Riki's Smoke Screen to be applied to units with Spell Immunity.
- Fixed a bug that caused Monkey King to become disabled when Feared during Primal Spring channeling.
- Fixed post-game scoreboard text not clipping correctly with long strings.