9,012,196
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - January 10th, 2019

* Fixed a bug that caused Quickbuy items to disappear when multiple identical items were queued and the first item was completed.
* Fixed a bug that caused player profile information (such as Ranked Medals) to not update in some cases.
* The highlighted items at the Secret and Side shop now include items that can be completed with what's available in your inventory, and what's available at the shop you are near.