8,630,031
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - January 10th, 2019

* Fixed a bug that caused Quickbuy items to disappear when multiple identical items were queued and the first item was completed.
* Fixed a bug that caused player profile information (such as Ranked Medals) to not update in some cases.
* The highlighted items at the Secret and Side shop now include items that can be completed with what's available in your inventory, and what's available at the shop you are near.