8,630,031
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - June 28th 2019

Earlier today we disabled a loophole that allowed players to purchase two of the Weekend Bundle rather than just one. Enough people exploited this loophole that we have decided that, for the next 24 hours only, we will give a chance for players who did not exploit it to also buy up to two bundles total within the client directly.