8,644,491
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - August 1st, 2019

- The optional unit query panel has been removed. We started fixing a couple bugs with it and felt that the feature needed large design changes to be usable by a bigger portion of players, as less than 1% of players have used it after we added the option for it.