8,243,589
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - November 11th, 2019

Matchmaking Update:
* As a result of the recent changes to legal party combinations, we sometimes have scenarios where three person parties have a lot of trouble finding compatible players. This is because 3 person parties have recently been disallowed from matching against 5 stacks or solos. Matching against solos in particular had allowed for a much bigger spectrum of compatible matches, but we know that that is undesirable to some players. So with this update, we are allowing 2s and 3s to on occasion match with a 5 stack when the need is high.