8,243,589
Форум за отзиви
За общи отзиви относно играта.
Свързване с отбора
За да се свържете директно с нас относно специфични въпроси.
Steam поддръжка
Посетете сайта на поддръжката за всякакви проблеми, с които може да се сблъскате в играта или Steam.


Dota 2 Update - December 2nd, 2019

Void Spirit
* Dissimilate damage reduced from 140/220/300/380 to 120/200/280/360
* Resonant Pulse cooldown increased from 14 to 16
* Resonant Pulse mana cost increased from 90/100/110/120 to 100/110/120/130
* Level 15 Talent reduced from +150 Resonant Pulse Damage to +100 Resonant Pulse Damage

Snapfire
* Fixed Lil' Shredder charges not being consumed when Snapfire's passives were disabled