8,290,110
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - December 3rd, 2019

Snapfire
- Lil' Shredder mana cost increased from 75 to 90
- Lil' Shredder damage reduced from 45/60/75/90 to 40/55/70/85
- Lil' Shredder attack speed slow per stack reduced from 20/25/30/35 to 15/20/25/30
- Firesnap Cookie cooldown reduced from 24/22/20/18 to 24/21/18/15
- Firesnap Cookie projectile speed increased from 800 to 1000
- Firesnap Cookie cast point reduced when used on self from 0.4 to 0.3

- fixed Rubick Arcana cape not changing color when stealing spells from Void Spirit or Snapfire