8,279,773
Форум за отзиви
За общи отзиви относно играта.
Свързване с отбора
За да се свържете директно с нас относно специфични въпроси.
Steam поддръжка
Посетете сайта на поддръжката за всякакви проблеми, с които може да се сблъскате в играта или Steam.


Dota 2 Update - December 6th, 2019

Void Spirit
* Aether Remnant damage reduced from 90/150/210/270 to 80/130/180/230
* Dissimilate damage reduced from 120/200/280/360 to 100/180/260/340
* Resonant Pulse base shield absorption reduced from 50/100/150/200 to 40/80/120/160
* Resonant Pulse damage reduced from 70/130/190/250 to 70/120/170/220

Snapfire
* Firesnap Cookie now works on rooted targets