7,752,254
Diễn đàn phản hồi
Để phản hồi chung về trò chơi.
Liên lạc với đội
Để liên lạc trực tiếp với chúng tôi về các vấn đề cụ thể.
Đội hỗ trợ Steam
Ghé thăm trang hỗ trợ về các vấn đề bạn có thể gặp với trò chơi hoặc Steam.


Dota 2 Update - December 9th 2019

* Bounty Runes are now locked to 5 minute intervals in terms of their gold values (so getting a 6 minute bounty isn't higher than a 5 minute one).