8,279,773
Φόρουμ
Για ανάρτηση απόψεων σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωνία
Για επικοινωνία σχετικά με συγκεκριμένα θέματα.
Υποστήριξη Steam
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να έχετε με το παιχνίδι ή με το Steam.


Dota 2 Update - December 17th 2019

* Added the Strict Solo Matchmaking option back for fast queue games
* For players with large spreads between their core and support MMRs, there is now a one medal (5 stars) max delta clamp. When the ranks for these players are maximally apart, the two ranks will fall and rise together.
* Increased the variety of party combinations that are valid, to help improve matchmaking quality and queue times in some cases, in part as a result of the strict solo queue addition (for example this means that makeups like 2-2-1 will valid)