8,279,773
กระดานข้อเสนอแนะ
สำหรับข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับเกม
ติดต่อทีมงาน
สำหรับติดต่อพวกเราโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นกับเกมหรือ Steam


Dota 2 Update - December 17th 2019

* Added the Strict Solo Matchmaking option back for fast queue games
* For players with large spreads between their core and support MMRs, there is now a one medal (5 stars) max delta clamp. When the ranks for these players are maximally apart, the two ranks will fall and rise together.
* Increased the variety of party combinations that are valid, to help improve matchmaking quality and queue times in some cases, in part as a result of the strict solo queue addition (for example this means that makeups like 2-2-1 will valid)